Gewijzigde verkeerssituatie: doorlopende straat in de Rusthuisstraat en aansluitend éénrichtingsverkeer in de Molenveldweg

Gepubliceerd op donderdag 30 januari 2020 9.10 u.
Oorspronkelijk stonden er paaltjes in de Rusthuisstraat ter hoogte van de huisartsenpraktijk en in de Henkeltassestraat ter hoogte van het appartementsgebouw. Dit zorgde regelmatig voor problemen met hulpdiensten, leveringen en huisvuilophaling. Deze paaltjes werden ondertussen verplaatst.

Een vorige gemeenteraad besloot om de paaltjes in het midden van de parking van het kerkhof te plaatsen. Bij uitvoering werd opgemerkt dat deze plaats niet ideaal was omdat een groot deel van de parkeerplaatsen verloren gaat. Daarom hebben we een nieuw voorstel besproken met de inwoners van de Rusthuisstraat en de Molenveldweg.

We verplaatsten de paaltjes naar het einde van de parking. Hierdoor is de volledige parking alleen nog bereikbaar via de Tritsstraat. De paaltjes in de Henkeltassestraat verwijderden we, zodat er een in- en uitrit voorzien is voor de bewoners en bezoekers van de wijk Trits. In de Rusthuisstraat (tot huisnummer 28) gold reeds éénrichtingsverkeer. Aansluitend is nu ook de Molenveldweg (het stuk tussen de Rusthuisstraat en de Perksesteenweg) een éénrichtingsstraat.

Tijdens kermissen en andere grote activiteiten in Kampenhout-centrum kunnen we deze paaltjes verwijderen om deze weg als omleiding te gebruiken. De gemeenteraad van december keurde dit aanvullend reglement goed. De nodige instanties en begrafenisondernemers werden op de hoogte gebracht.