Plaats een geveltuintje

Geveltuintjes zijn een grote meerwaarde in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze zorgen voor minder verharding, minder opwarming, meer infiltratie van regenwater en meer biodiversiteit. Bovendien zorgen ze ook voor wat meer kleur in jouw buurt.

Wil je de hitte in de zomer nog wat meer tegengaan? Plant dan een klimplant tegen je gevel. Door de schaduw van het groen zullen de bakstenen minder opwarmen en blijft het ook binnen in huis koel. Stenen die overdag niet opgewarmd zijn, kunnen 's nachts ook geen warmte afstralen, waardoor het hitte-eilandeffect wordt tegengegaan. Als je kiest voor een wintergroen exemplaar, dan is je huis in de winter ook iets beter geïsoleerd.

Hoe aanvragen?

Heb je een voortuin? Prima! Dan kan je meteen aan de slag. Verwijder zo veel mogelijk verharding en vervang deze door planten.

Heb je geen voortuin? Geen probleem. Ook jij kan een geveltuin aanplanten. Je moet hiervoor wel toelating aanvragen bij het lokaal bestuur. Je vraagt de toelating aan door het online formulier in te vullen.

Het lokaal bestuur zal kosteloos instaan voor de aanleg van een plantvak. Telkens in de maanden februari en oktober, net voor het plantseizoen, zal de aanleg plaatsvinden. Bij onderkelderde woningen kan het lokaal bestuur niet instaan voor de aanleg van het plantvak om schade aan de kelder te voorkomen. De beplanting moet wel zelf voorzien worden. Hier worden door het lokaal bestuur voorwaarden aan opgelegd (zie reglement). 

Let wel! Het voetpad moet voldoende breed zijn om een geveltuin te kunnen aanleggen, namelijk minstens 1,5 meter. Zo bedraagt na aanleg de resterende vrije doorgang voor voetgangers minstens 1,2 meter. Je moet ook steeds 30 centimeter van de buren blijven. De uitbreking van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een breedte van 0,30 tot maximum 0,50 meter vanaf de voorgevellijn.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

  • Een detailtekening van de uit te voeren werken (grondplan, gevelzicht en doorsnede met
    aanduiding van de afmetingen en de gebruikte materialen).
  • Indien je huurder bent, heb je de schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.
  • Indien je geen 30 centimeter van je buur afblijft, heb je de schriftelijke toestemming van jouw buur nodig.
  • Een lijst van de plantensoorten die je zal gebruiken.
    • Let op: je mag geen planten met doornen of stekels of giftige planten plaatsen.
  • Het volledige reglement kan je onderaan deze pagina downloaden.

Heb je vragen?

Contacteer dan de milieudienst via milieu@kampenhout.be.

Deel deze pagina