Gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden

Het gemeentedecreet bepaalt in art. 39 dat er in elke gemeente een commissie wordt opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

De gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is samengesteld uit een afvaardiging van de verschillende politieke fracties. De vergaderingen hebben plaats wanneer het nodig is.