Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Glazen Zaal van het OCMW. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond.

Zetelverdeling 2013-2018: 8CD&V, 6 Open VLD, 5 NVA, 1 Groen!, 1 Vlaams-Belang

Bestuursmeerderheid: CD&V - NVA

Gemeenteraden 2018:
15 november
20 december

Samenstelling