Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad vormen. De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Aansluitend vindt telkens de OCMW-raad plaats. De vergadering begint om 19.30 uur en gaat door in de Glazen Zaal van het OCMW. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond.

Zetelverdeling 2019-2024: 9 Team Burgemeester, 6 Open VLD, 3 N-VA, 2 Groen, 1 Vlaams-Belang

Bestuursmeerderheid: Team Burgemeester - Open VLD

Gemeenteraden 2019 (voorlopige data):
30 januari
21 februari
21 maart
25 april
23 mei
20 juni
19 september
24 oktober
21 november
19 december

Samenstelling