Gemeenteraad

Volg de gemeenteraad op donderdag 28 mei LIVE via MS Teams

De zittingen van de gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) op 28 mei 2020 zullen digitaal verlopen via MS Teams. De maatregelen rond Corona zorgen ervoor dat de zittingen niet zoals gewoonlijk om 19u30 kunnen plaatsvinden in de raadszaal van het OCMW. 

De zittingen zijn openbaar, dus als je dat wil kan je de zitting live volgen via Microsoft Teams. 

INTERESSE? Stuur dan een mailtje naar inge.koekoekx@ocmw-kampenhout.be vóór woensdag 27 mei om 16u00. Wij bezorgen je dan een korte handleiding om Teams te installeren en nodigen je uit om deel te nemen aan de zitting. 

Het video- en audioverslag zal nadien via de website te herbekijken zijn.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad vormen. De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Aansluitend vindt telkens de OCMW-raad plaats. De vergadering begint om 19.30 uur en gaat door in de Glazen Zaal van het OCMW. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond.

Zetelverdeling 2019-2024: 9 Team Burgemeester, 6 Open VLD, 3 N-VA, 2 Groen, 1 Vlaams-Belang

Bestuursmeerderheid: Team Burgemeester - Open VLD

Gemeenteraden 2020 (voorlopige data):

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 19 maart (geannuleerd)
  • 23 april
  • 28 mei
  • 25 juni
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 26 november
  • 17 december
Rondvraag voor de Kampenhoutse inwoners

Iedere inwoner van de gemeente kan een vraag van gemeentelijk algemeen belang stellen aan de gemeenteraadsleden.

Deze vragen moeten minstens 14 vrije dagen voor de gemeenteraad schriftelijk gericht worden aan de voorzitter van de gemeenteraad, met vermelding van onderwerp en geïnterpelleerde schepen of raadslid. Zij moeten ook de naam en adres van de vraagsteller en/of woordvoerder vermelden. Anonieme vragen worden niet behandeld.

De voorzitter, of zijn vervanger, opent om 19 uur de rondvraag en verzoekt de eerste vraagsteller zijn vraag te stellen en eventueel toe te lichten. De gemeenteraad geeft in de mate van het mogelijke antwoord op de gestelde vragen.

Samenstelling