Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (G.R.O.S.)

De GROS wil overleg en coördinatie tot stand brengen tussen de Kampenhoutse inwoners die bezig zijn met projecten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De adviesgroep komt hiervoor enkele keren per jaar samen.

De GROS wil het gemeentebestuur én de Kampenhoutse bevolking informeren over en stimuleren tot ontwikkelingssamenwerking. Ze doet dit vooral via het ondersteunen van de initiatieven van haar leden.

De GROS brengt jaarlijks advies uit aan de gemeentelijke overheid betreffende de hoogte en de besteding van het bedrag dat in het meerjarenplan wordt voorzien voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie: