Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (G.R.O.S.)

De GROS verzamelt mensen die bezig zijn met hulp aan mensen en organisaties in het Zuiden, 4e pijlerorganisaties en afgevaardigden van politieke partijen. De gemeente stelt een budget ter beschikking van de G.R.O.S. om aan interessante ontwikkelingsprojecten te besteden.
Elke inwoner van Kampenhout kan een aanvraag indienen.

Statuten van de GROS zijn verkrijgbaar bij de dienst welzijn.

Voorstelling leden van de G.R.O.S.

Volgende organisaties hebben een afgevaardigde in de GROS :

  • 11.11.11
  • Broederlijk Delen
  • Mdzangwini project 
  • Gamrupa

De GROS wil een zo ruim mogelijke groep mensen van Kampenhout die op de een of andere manier met het Zuiden of met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, samen brengen.

Wilt u zelf graag deel uitmaken van de G.R.O.S? Contacteer de voorzitter. 

11.11.11

Elk jaar is er in de sporthal van Kampenhout een bruisend 11.11.11.-weekend, meestal het eerste weekend van november. Uit solidariteit met het Zuiden en met vele honderden samen fietsen, quizzen, wandelen, lachen en genieten we! Het jeugdhuis Tonzent organiseert ook al enkele jaren een comedy-avond.

De opbrengst van deze activiteiten gaat naar 11.11.11, een koepel die 70 organisaties en 341 vrijwilligerscomités bundelt die zich allemaal inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.

www.11Kampenhout.be
www.11.be
11.11.11@kampenhout.be

Learn and grow - Mdzangwini project in Swaziland

Buurtwerking voor kwetsbare- & weeskinderen in Swaziland, opgericht door Unicef en erkend door Microprojects Europa/Azië, een beproefde en innovatieve oplossing om deze doelgroep in vertrouwde omgeving te laten opgroeien. Er wordt o.a. geïnvesteerd in een scholenproject (Mdzangwini NCP - kleuterschool, Fonteyn lagere school, Hlobane lagere school). Er worden eveneens kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs (6-7 jaren) en het middelbaar onderwijs (6 jaren), inclusief een jong volwassen dame gesteund.

Greet Paeps, ex-inwoonster van Kampenhout, steunt en volgt samen met broer Marc ter plaatse op.

www.learnandgrow.org 
annypaeps@yahoo.com
016 65 19 69

Gamrupa Europe – Belgium

Gamrupa staat voor Gambian Rural Poor Association

Gambia is een klein land, dat als een enclave in Senegal ligt. De mensen zijn er arm naar onze maatstaven. Ze zijn zich bewust dat zij zelf moeten zorgen voor hun ontplooiing en deze van hun kinderen maar dat ze daarvoor hulp nodig hebben. Daarvoor werd Gamrupa Europe opgericht om samen met onze zusterorganisatie Gamrupa The Gambia kansen en mogelijkheden te scheppen voor hen.

Wij ondersteunen er kleinschalige projecten zoals: schooltuinen, kinderen naar school, watervoorziening, aanvoer van hulpgoederen, medische post, opzetten van een onderling ziekenfonds en nu bouw van kraamkamers.
Voor alles is geld onontbeerlijk en POOR staat niet voor niets in de naam van de organisatie.

Bestuursleden gaan minstens 1x per jaar naar Gambia om te kijken hoe alles reilt en zeilt. Dat zijn echte werkbezoeken. Er wordt vergaderd met het bestuur ter plaatse en met de hoofdvrouwen van de families. Er is overleg met overheden en andere personen of groeperingen.

www.gamrupa.org
marcel.simons@gamrupa.org 
0485 58 20 08

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Broederlijk Delen werkt hiervoor samen met zo'n 130 lokale organisaties en focust in haar werking op 3 thema's: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

www.broederlijkdelen.be
anje.snauwaert@kampenhout.be