Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Geeft advies of doet voorstellen over ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente en is politiek onafhankelijk. De commissie heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals advies geven over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De G.E.C.O.R.O. bestaat uit deskundigen en vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen zoals milieu en natuur, handelaars, werkgevers of zelfstandigen, jeugdraad, landbouwers, cultuurraad en gepensioneerden.