Gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn gewoon geopend. U hoeft geen afspraak te maken voor een bezoek. Indien u in het gemeentehuis wil langskomen bij de dienst begraafplaatsen moet u wel een afspraak maken.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn gelegen in Berg, Buken, Kampenhout-Centrum, Nederokkerzeel en Relst.

Het gemeentebestuur zorgt voor het algemeen onderhoud van de kerkhoven. In het kader van de uitbouw van een toekomstgericht funerair beleid is het gemeentebestuur van Kampenhout over gegaan tot sanering, herinrichting en verfraaiing van de 5 gemeentelijke begraafplaatsen.

Het onderhoud van het graf en alles wat zich er op bevindt, is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden en belanghebbenden.

Elk jaar plakken we in oktober vervaldagberichten aan de graven waarvan de bewarings- en/of concessietermijn zal verstrijken in het daaropvolgende jaar. Nabestaanden die een grafbehoud willen en/of de concessie willen verlengen, kunnen t.e.m. 31 december van het jaar waarin de termijn verstrijkt, een aanvraag indienen bij de dienst begraafplaatsen. De mogelijkheid bestaat ook om de naam van de overledene te laten graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide.