Gemeenteberichten (infoblad)

Iedere inwoner krijgt 5 keer per jaar de gemeenteberichten in de brievenbus.

Via de gemeenteberichten informeert de gemeente haar inwoners over de initiatieven van de lokale en wanneer nodig hogere overheid. 

De UiT-kalender zit telkens als middenkatern in de gemeenteberichten. Hierin verschijnen activiteiten van verenigingen die in Kampenhout plaatsvinden en die ingegeven zijn op de website van UiTdatabank.