Gebruik van busbanen (wegcode)

Op de Haachtsesteenweg (N21) op het grondgebied van Kampenhout krijgen bestuurders te maken met 'busbanen'. Voor bestuurders is het niet altijd even duidelijk of ze deze 'banen' ook mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor het 'rechts afslaan' aan een kruispunt.

De term 'busbaan' is een woord dat niet bestaat volgens de wegcode. Het is een verzamelwoord voor specifieke infrastructuur voor de bus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Bijzonder overrijdbare beddingen (BOB's)
 • Busstroken

Op de Haachtesesteenweg komen we zowel BOB's als busstroken tegen. Maar wat is het verschil?

Bijzonder overrijdbare bedding (BOB)

 • Een BOB maakt geen deel uit van de rijbaan.
 • Aan het begin staat het bord F18 dat na elk kruispunt herhaald moet worden.
 • De bedding wordt gemarkeerd door één of meer witte overlangs doorlopende strepen of dambordmarkering en kan licht verhoogd zijn. De dambordmarkering duidt aan waar bestuurders op kruispunten over de BOB kunnen rijden.
 • De BOB mag gebruikt worden door diensten voor openbaar vervoer (o.a. bussen en trams), taxi's als het woord taxi uitdrukkelijk is vermeld op het bord F18 en prioritaire voertuigen bij dringende opdrachten.
 • Andere voertuigen mogen een BOB slechts dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom of parking te verlaten of te bereiken en mogen er niet op stilstaan, parkeren of voorsorteren. Ze mogen er alleen gebruik van maken om langs een hindernis op de rijbaan te rijden. Opgelet: een voertuig dat stil staat om af te slaan, is geen hindernis maar maakt deel uit van het verkeer.
 • Gebruik door fietsers is toegestaan als:
  • Het verkeersbord F18 is aangevuld met het symbool van een fiets.
  • De rijstrook niet door trams wordt gebruikt.
  • De bedding niet in het midden ligt.
  • De fietsers in dezelfde richting rijden als de bussen.
  • De fietsers moeten achter elkaar rijden.
 • Langsparkeren achter een BOB is niet aan de orde. Auto's mogen een BOB enkel dwarsen om een zijstraat of een perceel te bereiken.


Verkeersbord F18

Busstrook

 • Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan.
 • Aan het begin staat het bord F17, dat na elk kruispunt herhaald wordt.
 • De busstrook wordt gemarkeerd met een brede witte onderbroken streep en het woord 'bus', dat na elk kruispunt moet herhaald worden.
 • De strook mag gebruikt worden door diensten voor openbaar vervoer (o.a. bussen en trams), schoolbussen, taxi's en door prioritaire voertuigen bij dringende opdrachten.
 • Andere bestuurders mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het eerstvolgende kruispunt rechtsaf te slaan (bijvoorbeeld kruispunt Haachtsesteenweg met de Zeypestraat). Parkeren op een busstrook is verboden.
 • Gebruik door fietsers mag als het verkeersbord F17 is aangevuld met het symbool van een fiets en fietsers in dezelfde richting rijden als de autobussen. De fietsers moeten achter elkaar rijden.

Verkeersbord F17

Een busstrook kan gebruikt worden:

 • als aanloopstrook naar een kruispunt met verkeerslichten: het rechtsafslaande verkeer mag gebruik maken van de busstrook. Dit is vooral interessant wanneer de ruimte ontbreekt voor een rechtsafstrook en een BOB.
 • wanneer een drukke in- en uitrit problemen zou geven op de rijbaan en op de BOB, kan een busstrook ook als invoegstrook dienen.

OPGELET: Op de Haachtsesteenweg is het voor fietsers altijd verboden om de busstroken of de BOB te gebruiken.

Dambordmarkering

Een dambordmarkering bakent de plaats af waar bestuurders op kruispunten over de busstrook of BOB kunnen rijden. Zoals op de foto hieronder aan het kruispunt van de N21 en de Kerkstraat.

Daarnaast bakent dit de plaats af voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer op een bijzondere overrijdbare bedding of de plaats die eigen beddingen en bijzondere overrijdbare beddingen met elkaar verbinden.

Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden.

In een situatie waarin een busstrook (F17) na het kruispunt overgaat in een BOB (F18) wordt geen dambordmarkering toegepast.

Uitleg BOB en busstroken in 'Kijk Uit':