Futureproofed - samen voor minder CO2

Om de doelstellingen van het klimaatactieplan te halen, neemt de gemeente heel wat maatregelen en lopen er verschillende acties.

Deel deze pagina