Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers Solidair Kampenhout