Financieel directeur

Daisy Vannuffelen

De financieel directeur, Daisy Vannuffelen leidt en coördineert de financiële dienst en is verantwoordelijk voor een gezond financieel management van de gemeente en het OCMW. Zij staat onder meer in voor:

  • de opmaak van het voorontwerp van het budget en de financiële meerjarenplanning
  • het voeren en afsluiten van de boekhouding
  • het thesauriebeheer en debiteurenbeheer

Daarnaast staat zij in voor financiële beleidsadvisering- en rapportering aan de politieke organen van het bestuur.

Deel deze pagina