Fietsstraten in Kampenhout

Vanaf 1 oktober treden de fietsstraten in werking en worden de fietsers de prioritaire weggebruikers. U zal de straten herkennen aan de verkeersborden F111 en aan de wegmarkeringen met de tekening van het verkeersbord.

Ook in onze scholen zal er extra aandacht besteed worden aan het principe van fietsstraten in de lessen verkeerseducatie.

Wat is een fietsstraat volgens de wegcode?

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Bestuurders van rijwielen of speed pedelecs worden hier gelijkgesteld met fietsers.

TIP:

In straten met éénrichtingsverkeer fietsen de fietsers in de tegengestelde rijrichting rechts van de rijbaan, net zoals vandaag al het geval is. Ook voor het ‘tegenliggend’ fietsverkeer moeten automobilisten voorrang geven.

Enkele belangrijke factoren, waar tijdens de verkeerscommissie rekening mee gehouden werd, zijn:

 • Handig als verbinding tussen 2 assen.
 • Max. toegelaten snelheid is 30 km/uur ook voor speed pedelecs.
 • Automobilisten mogen niet voorbijsteken, ook niet indien een kleuter 5 km/uur fietst.
 • Fietsstraten mogen niet te lang zijn, anders houden automobilisten dit niet vol. Dit is ook niet de bedoeling.
 • Het belangrijkste is dat het veiliger wordt voor fietsers.
 • We mogen de hoofdreden van het invoeren van fietsstraten niet uit het oog verliezen, namelijk om comfort te geven aan fietsers en niet om auto’s 30 km/uur te laten rijden. Als dit de reden is op een bepaalde plaats moet er een zone 30 gemaakt worden en geen fietsstraat.
 • Bij voorkeur in de buurt van scholen zodat de schoolgaande jeugd op een veilige manier naar school kan fietsen.

Volgende straten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd als fietsstraat:

 1. Binnenveldstraat
 2. Biststraat - schoolomgeving Klimtouw (vanaf hoek met O.L.V.-straat tot hoek met Kortestraat)
 3. Bogaertstraat - schoolomgeving 't Okkerzeeltje (vanaf begin aan voorzijde kerk tot aan aanduiding einde zone 30)
 4. Brouwerijstraat - schoolomgeving De Boomhut (tussen Geilroedeweg en Dorpsstraat)
 5. Loverdal - schoolomgeving Toverberg
 6. Kerkwegel - schoolomgeving Toverberg
 7. Terloonststraat - schoolomgeving Parkschool Relst (tussen Paddezijp en Parkschool)
 8. Warandestraat - schoolomgeving Spectrum Kampenhout (van Stationsstraat tot Haachtsesteenweg)
 9. Van Bellinghenlaan - schoolomgeving Spectrum Kampenhout (van Tiendeschuurstraat tot Haachtsesteenweg)
 10. Laarstraat (betonwegje tussen Grootveldstraat en eerste huizen in Laarstraat)
 11. Dorpsstraat (tussen F. Wouterslaan en Tritsstraat)
 12. Geilroedeweg (vanaf Brouwerijstraat tot aan de Guido Gezellelaan)
 13. Kriekelaarstraat
 14. Molenveldweg (tussen Kriekelaarstraat en Perksesteenweg)

Enkele interessante links:

-Belangrijke verkeersborden fietsers: www.veiligverkeer.be/inhoud/verkeersborden-fietsers-2
-Specifieke plaatsen: speedpedelec wel of niet toegelaten: www.veiligverkeer.be/inhoud/plaats-op-de-weg-specifieke-plaatsen/
-Filmpje 'Kijk Uit' i.v.m. fietsstraten: www.youtube.com/watch?v=oV52QJTIPEo 

Deel deze pagina