Veelgestelde vragen en info over Oekraïense vluchtelingen

Communicatietools naar andertaligen?

Personen uit Oekraïne spreken Oekraïens en vaak ook Russisch. De meeste Oekraïners hebben een basiskennis Engels.

Bots je op taalbarrières? Dan heb je verschillende opties om je communicatie te ondersteunen.

Schakel een vertaal-app in:

Voordelen: eenvoudig in te zetten, intuïtief in gebruik, sommige apps kunnen ook documenten en zelfs foto’s vertalen.

Nadelen: deze tools nemen niet specifiek de context van de zorg mee. Vertalingen zijn mede daardoor niet altijd helemaal correct, maar vaak weet de gesprekspartner wel wat je wil zeggen.

Meer handige vertaaltools en meertalige apps:

Psychische zorg en hulpverlening

Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.

Solentra, de expertise organisatie in de transculturele psychiatrie, biedt psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin. Specifiek in het kader van de Oekraïense vluchtelingenstroom voorzien zij:

  • Helpdesk voor hulpverleners die bereikbaar is voor professionals en vrijwilligers met vragen over de psychologische begeleiding van vluchtelingen.
  • Gratis telefonische helpdesk voor Oekraïense vluchtelingen waar ze in hun taal met een van onze psychologen kunnen spreken. Solentra focust daarbij op stressreductie, psycho-educatie en aanspreken van de veerkracht.

 

De infolijn van Vluchtelingenwerk (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 uur):

 - In het Engels en Nederlands: 02 225 44 11

- In het Oekraïens: 02 225 44 21

Je krijgt een afspraak met een van hun hulpverleners voor psychologische ondersteuning. Het gesprek verloopt in het Oekraïens (via een Oekraïense hulpverlener of via een tolk).

Meer info: www.vluchtelingenwerk.be/infolijn

Hoelang zullen mensen bij burgers thuis verblijven? 

De bedoeling is om een eerste crisisopvang te bieden voor een periode van minimum 3 maanden en vluchtelingen dan een permanente verblijfsplaats te geven.

Wanneer kan ik Oekraïense burgers opvangen als gastgezin?

Als de geregistreerde personen geen oplossing vinden voor opvang in België (bij vrienden of familie), zorgt Fedasil voor de dispatching vanuit een tijdelijke federale noodopvang in Brussel. Daarbij zal rekening gehouden worden met de aard van de opvangplaats en het aantal plaatsen dat beschikbaar is. Ook zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met de voorkeuren van zowel de Oekraïner als de inrichter van de crisishuisvestingsplaats.

Wil je minderjarige vluchteling uit Oekraïne opvangen?


Er komen ook Oekraïense kinderen, zonder hun ouders of andere volwassenen op de vlucht, aan in ons land. Deze jongeren worden aangemeld bij Pleegzorg die de procedure opstart voor opvang en verblijf.


Wil je een minderjarige vluchteling uit Oekraïne helpen door een tijdelijke thuis te bieden?

Meer info: www.pleegzorg.be

Indien ik Oekraïense burgers opvang, welke invloed heeft dat op mijn fiscale situatie?

Burgers met Oekraïense nationaliteit die bij privépersonen tijdelijk opgevangen worden – na positieve woonstvaststelling – ingeschreven op hetzelfde adres van deze privépersonen. Dit gebeurt als apart gezin met de vermelding van de Tijdelijke bescherming. Zo hebben beide gezinnen een aparte entiteit.

Wat kunnen burgers doen als het niet 'klikt' met hun gasten of omgekeerd? 

Het opvangen van mensen is bijzonder nobel, maar niet altijd even evident. Het kan dus dat er in deze periode problemen opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dat is uiteraard steeds mogelijk. Burgers nemen dan best contact op met het lokaal bestuur om een overplaatsing te bekijken. Ook wanneer Oekraïners geen goed gevoel meer hebben bij hun huidige opvang, kunnen zij dit opnemen met het lokaal bestuur.

Meer info?

Klik op onderstaande link.

Agentschap integratie & Inburgering: www.integratie-inburgering.be/oekraine

Vlaamse Overheid: www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine

Vlaamse Overheid: www.vvsg.be/vluchtelingen-uit-oekraine

Actuele info over de situatie in Oekraïne en link met België.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen medische zorg krijgen?

Welke rechten heeft een Oekraïense vluchteling?

 

Deel deze pagina