Kompasnaald voor everzwijnen

Onlangs werden er everzwijnen gespot in Kampenhout, wat zeer uitzonderlijk is. De dieren kunnen enorme afstanden afleggen en hebben de voorbije periode hun territorium uitgebreid. Wees dus waakzaam!

De voorbije jaren zijn everzwijnen in opmars in Vlaanderen en hebben ze zich gevestigd als inheems grofwild. Voor de biodiversiteit, natuurbeleving en recreatie is dit een goede zaak maar, zoals reeds vermeld, kunnen ze schade aanrichten aan de landbouw, de natuur en in het verkeer. Ze kunnen ook wildziekten verspreiden met mogelijk zware economische schade als gevolg.

Wat moet je weten over everzwijnen?

  • Het everzwijn is een inheemse wilde diersoort en komt dus van nature in Vlaanderen voor.
  • Everzwijnen planten zich heel snel voort. Per worp heeft een zeug 8 tot 12 biggen.
  • Everzwijnen zijn voedselopportunisten. Ze hebben een grote appetijt en lusten bijna alles wat ze op hun pad vinden.
  • Het zijn heel mobiele dieren die gemakkelijk 25 kilometer afleggen. Ze beperken zich niet tot de bossen, maar bewegen zich ook voort in de bewoonde wereld, landbouwgebied en de openbare ruimte.
  • Everzwijnen zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief. Overdag houden ze zich meestal schuil.
  • Everzwijnen zijn van nature niet agressief. Ze zullen wel hun jongen verdedigen.

Everzwijnbeheer in Vlaanderen

Het everzwijnbeheer in Vlaanderen streeft drie zaken na:

  • Populatiebeheer: everzwijnen zijn heel productief. Daarom is het noodzakelijk hun populatie door bejaging onder controle te houden. De Vlaamse overheid creëerde daarvoor een wettelijk kader met een overleg op twee niveau's: de faunabeheerzone (het provinciaal niveau) en het werkingsgebied van de wildbeheereenheid (het lokale niveau).
  • Schade voorkomen en beheersen: everzwijnen kunnen schade veroorzaken door verkeersongevallen enerzijds en zorgen voor wroet- en vraatschade aan landbouwgewassen en in mindere mate aan de natuur en privétuinen anderzijds. Het is belangrijk om te vermelden dat elke terreineigenaar verantwoordelijk is voor het wildbeheer op het eigen terrein. Dat kan door bv. een elektrische omheining te plaatsen. Eventuele schade kan je melden via het schadeloket van Natuur en Bos (www.natuurenbos.be/schade).
  • Risicobeheersing wildziekten: everzwijnen kunnen infecties verspreiden die veel leed en sterfte veroorzaken binnen de eigen soort, maar ook bij bv. gedomesticeerde varkens met mogelijk een grote economische schade als gevolg. Daarom wordt er steeds op twee manieren gemonitord: actief (het nemen van stalen bij geschoten dieren) en passief (het nemen van stalen bij dieren die op een verdachte manier zijn overleden, dus niet geschoten of aangereden).

Meer informatie

Deel deze pagina