Organiseer je dit najaar een evenement? Dit zijn de regels!

Door de coronacrisis gaan heel wat evenementen en activiteiten ook dit najaar niet door. Sommige inwoners en organisaties gaan op zoek naar alternatieven en willen nu toch een (kleinschaliger) evenement op poten zetten. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat mag en vooral wat niet mag, hebben we een handige infofiche samengesteld. Per type evenement sommen we op wat de mogelijkheden zijn en vermelden we wat je precies moet doen om, indien nodig, een aanvraag te doen bij de gemeente. 

De infofiche voor evenementen kan je onderaan deze pagina downloaden. We maakten een onderverdeling in 8 categorieën:

 1. Familie- of tuinfeest (Eigen huishouden + max. 4 personen)
 2. Receptie of banket zonder cateraar (Eigen huishouden + max. 4 personen)
 3. Receptie of banket met cateraar (Max. capaciteit locatie)
 4. Publieke evenementen (Max. 200 / 400 personen)
 5. Eetdagen (Max. capaciteit locatie indien met professionele cateraar)
 6. Straat- of buurtfeest
 7. Sport (Max. 400 toeschouwers)
 8. Religieuze diensten (Max. 200 personen)

Fuiven of andere evenementen

Klassieke fuiven of dansfeesten kunnen voorlopig nog niet doorgaan.

Wil je een evenement organiseren, maar past het niet binnen 1 van bovenstaande categorieën? Stuur dan een mailtje naar corona@kampenhout.be. Omschrijf in je vraag duidelijk het evenement dat je wil organiseren met zoveel mogelijk details. Dan trachten we z.s.m. een antwoord te geven op deze aanvraag.

Aanvragen

 • Indien we vragen om een evenementenaanvraag te doen bij de gemeente, dan moet je dit doen via https://app.eaglebe.com/. De uitleg over dit platform kan je hier vinden.
 • Voor sommige evenemententypes moet je het 'covid event risk model (CERM)' invullen. Dat doe je via www.covideventriskmodel.be. We raden aan om eerst het CERM in te vullen vooraleer je een aanvraag indient bij de gemeente. De uitslag die je krijgt, geeft een duidelijke indicatie of een evenementenaanvraag bij de gemeente goedgekeurd zal worden. Aan de hand van een vragenlijst zal je uiteindelijk een score krijgen.
  • Bij een groene score kan je evenement doorgaan.
  • Bij een oranje score dien je enkele aanpassingen te doen om het evenement te laten doorgaan.
  • Bij een rode score kan je evenement niet doorgaan.

Respecteer bij de organisatie van een evenement de 6 gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 5. Elke persoon mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet
  meegerekend).