Organiseer je deze zomer een evenement? Dit zijn de regels!

Door de coronacrisis gaan heel wat evenementen en activiteiten deze zomer niet door. Sommige inwoners en organisaties gaan op zoek naar alternatieven en willen nu toch een (kleinschaliger) evenement op poten zetten. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat mag en vooral wat niet mag, hebben we een handige infofiche samengesteld per type evenement, sommen we op wat de mogelijkheden zijn en vermelden we wat je precies moet doen om, indien nodig, een aanvraag te doen bij de gemeente. 

De infofiche voor evenementen deze zomer kan je onderaan deze pagina downloaden. We maakten een onderverdeling in 8 categorieën:

 1. Familie- of tuinfeest (Max. 15 personen)
 2. Receptie of banket (Max. 50 / 400 personen)
 3. Publieke evenementen (Max. 200 / 400 personen)
 4. Eetdagen (Max. 200 / 400 personen)
 5. Straat- of buurtfeest (Max. 50 / 400 personen)
 6. Vanaf 1/8: Straat- of buurtfeest waarvoor je een toelage van 100 euro kan krijgen (Min. 50 / Max. 100 personen, zie ook hieronder)
 7. Sport (Max. 400 toeschouwers)
 8. Religieuze diensten (Max. 200 personen)

Fuiven of andere evenementen

Klassieke fuiven of dansfeesten zullen al zeker tot eind augustus niet mogelijk zijn aangezien er enkel evenementen kunnen doorgaan waarbij een publiek in vaste bubbels van max. 15 personen kan ondergebracht worden. Ook evenementen die gebruik maken van een afhaaltoog of voedingskramen kunnen voorlopig niet.

Wil je een evenement organiseren, maar past het niet binnen 1 van bovenstaande categorieën? Stuur dan een mailtje naar corona@kampenhout.be. Omschrijf in je vraag duidelijk het evenement dat je wil organiseren met zoveel mogelijk details. Dan trachten we z.s.m. een antwoord te geven op deze aanvraag.

'Ontmoeten en verbinden' in coronatijden

Het motto ‘ontmoeten en verbinden’ blijft ook in deze coronatijden bijzonder belangrijk voor ons lokaal bestuur. Daarom kunnen onze inwoners vanaf 1 augustus een straat- of buurtfeest organiseren en hiervoor, zoals het huidige reglement het voorschrijft, een toelage van 100 euro ontvangen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we even afstand van elkaar moesten nemen, maar door een straatfeest op poten te zetten, kunnen we als gemeenschap terug wat dichter bij elkaar komen.

Wat houdt dit in:

 • Het gaat over een straatfeest dat open moet staan voor alle inwoners van de straat. Aangezien het alleen over de inwoners van één en dezelfde straat gaat, spreken we hier in theorie over een privé-evenement (wat de aanvraag wat vergemakkelijkt).
 • Er moeten minimum 50 personen aanwezig zijn (om aanspraak te kunnen maken op de toelage van 100 euro).
 • Er kunnen max. 100 personen aanwezig zijn (o.w.v. de coronamaatregelen).
 • Er moet een professionele cateraar ingeschakeld worden en het horecaprotocol moet gerespecteerd worden (meer info: www.heropstarthoreca.be).
 • Rechtstaan mag, maar we moedigen aan dat er gezeten wordt in bubbels van max. 15 personen.

Aanvragen

Om een straatfeest aan te vragen, waarvoor je een toelage van 100 euro kan krijgen, dien je 14 dagen op voorhand een aanvraag/melding te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan z.s.m. een goedkeuring of een afwijzing ontvangen. We raden aan om het ‘covid event risk model (CERM)' in te vullen en de score door te geven aan de gemeente.

Signalisatie en gemeentelijk materiaal

Op basis van de aanvraag zal er een tijdelijke politieverordening (TPV) worden opgemaakt. De gemeente zal de nodige nadars en signalisatie voorzien.

Omwille van de coronamaatregelen en de noodzakelijke ontsmetting en hygiëne van ons gemeentelijk materiaal zullen er bij de gemeente geen stoelen en tafels ontleend kunnen worden. De organisatie van het straatfeest zal hier dus zelf voor moeten zorgen.

Respecteer bij de organisatie van een evenement altijd de 6 gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 5. Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen.
 6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).