Ernstige droogte 2020 erkend als ramp

Gepubliceerd op woensdag 4 augustus 2021 13.58 u.
De ernstige droogte die plaatsvond van 15 maart tot 15 september 2020 is officieel erkend als ramp. Kampenhout is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp. Voor schade door deze droogte in Kampenhout kan je een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is 31 oktober 2021. Je dient je aanvraag bij voorkeur in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag in te dienen. Bovendien ben je er zo zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Schriftelijke aanvraagformulieren kan je downloaden via de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren bezorg je aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of via de post aan Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel.

De voorwaarden om een schadevergoeding te ontvangen en meer info vind je HIER.

Heb je vragen? Dan kan je bellen naar het nummer 02 553 50 10 of stuur een mailtje naar rampenfonds@vlaanderen.be.