Eindejaarsmarathon en -jogging (AFGELAST)

Door de recente COVID-19-ontwikkelingen zijn wij helaas genoodzaakt om ons activiteitenprogramma voor 2020 aan te passen. We hebben besloten om de Eindejaarsjogging en (aflossings)marathon van dit jaar niet door te laten gaan.

Veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en iedereen die er bij betrokken is, staat boven alles. Onder de huidige omstandigheden kunnen we die veiligheid niet garanderen. Daarnaast is de onzekerheid over de evolutie van de coronacrisis te groot om een dergelijk grootschalig evenement te organiseren.

We hopen in 2021 een nieuwe editie van onze Eindejaarsjogging te kunnen organiseren.