Droogteschade aan woning

Wanneer je droogteschade aan je woning hebt, kan je dat bij het Registratiepunt voor droogteschade aan de woning melden via de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Wat kan je registreren?

In dat loket kan je recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling door droogte melden. Het is enkel mogelijk om schadegevallen met scheuren groter dan 3 mm te melden. Aan die meldingen is noch advies noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval.

Waarom registreren?

Met de informatie uit het registratiepunt wil de Vlaamse overheid de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in kaart brengen.

De meldingen dragen bij tot de inventarisatie van de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen, doorheen de tijd. Bedoeling is om op termijn ervoor te zorgen dat woningen en funderingen voldoende afgestemd zijn op de ondergrond.

Hoe meer gegevens er verzameld worden, hoe meer we het risico op droogteschade aan woningen in de toekomst kunnen inschatten.

Meer informatie en registratie droogteschade

Deel deze pagina