Doe mee aan de Veiligheidsmonitor

Gepubliceerd op donderdag 2 september 2021 9.52 u.
Politiezone KASTZE en de gemeente Kampenhout doen in september mee aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een enquête die je bevraagt over veiligheidsthema’s, zoals jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Via een steekproef zullen zo’n 400.000 personen toevallig geselecteerd worden en half september een vragenlijst ontvangen. Ook Kampenhoutenaren zullen via deze steekproef geselecteerd worden voor dit onderzoek. Vul deze vragenlijst zeker in als je deze krijgt. Dit kan op papier of online en is volledig anoniem.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie die we kunnen gebruiken voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeente en de politiezone. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

De Veiligheidsmonitor wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.