College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

Vergaderingen vinden wekelijks plaats op dinsdag en zijn niet openbaar.

Samenstelling