College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van het College van Burgemeester en Schepenen ook het Vast Bureau vormen, met als voorzitter de burgemeester. Dit orgaan is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. De OCMW-raad kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan dit orgaan.

De vergaderingen van het College en het Vast Bureau vinden wekelijks aansluitend plaats op maandag en zijn niet openbaar.

Samenstelling