Deskundige • team Financiële zaken

Cluster Interne zaken

Onbepaalde duur • contractueel • B1-B3 • voltijds


Hoe ziet de functie eruit?

Als deskundige van het team Financiële zaken sta je, onder leiding van de financieel directeur, in voor het vlot en correct voeren van de boekhouding met klanten- en leveranciersbeheer.

Je werkt actief mee aan het ontwerp (en de opvolging) van onder andere de aanrekeningen, de jaarrekening en het meerjarenplan. Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en je denkt actief na over mogelijke verbeteringen in werkprocessen. Je levert gevraagde gegevens correct, tijdig en op een overzichtelijke manier aan. Je zorgt ervoor dat de gegevens in het boekhoudpakket met de reële toestand overeenstemmen. Je verstrekt duidelijk, correct en volledig advies op een klantvriendelijke en transparante manier.

Welk profiel heb je?

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een boekhoudkundige richting (boekhouding, accountancy/fiscaliteit) of gelijkgesteld.
 • Je bent integer, respecteert deontologische principes en brengt ze in de praktijk.
 • Je werkt respectvol en constructief samen met medewerkers en andere belanghebbenden.
 • Je draagt de waarden en normen van het geïntegreerde bestuur uit in je dagelijkse werk.
 • Je handelt in het belang van het lokaal bestuur en zijn inwoners.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw werk.
 • Je stimuleert de samenwerking binnen jouw entiteit, werkgroepen of projectgroepen.
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken.
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden.
 • Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan.
 • Je hebt een goede gebruikerskennis van courante buroticatools (Outlook, Excel, Word, Teams).
 • Je hebt een grondige kennis van de werking van een lokaal bestuur, de brede context waarin het actief is en van de wetgeving die op lokale besturen van toepassing is of bent bereid deze te verwerven.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen.
 • Je werkt graag volgens vooropgestelde procedures.
 • Je gaat projectmatig te werk.

Wat bieden wij?

 • Een voltijdse (100%) contractuele aanstelling voor onbepaalde duur;
 • Bezoldiging volgens salarisschaal: een minimaal brutomaandsalaris van 2.940,86 euro (0 jaar ervaring B1), vakantiegeld, eindejaarstoelage;
 • De mogelijkheid om relevante jaren anciënniteit, bij voorkeur in een gelijkaardige functie aan de hand van een gedetailleerd tewerkstellingsattest, in aanmerking te nemen;
 • Glijdende werkuren;
 • 35 vakantiedagen per jaar;
 • Maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag);
 • Ecocheques (200 euro voor een voltijdse tewerkstelling);
 • Fietsvergoeding (het maximale bedrag dat door de desbetreffende wetgeving fiscale vrijstelling krijgt);
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Ruime opleidingskansen.

Iedereen die voor de volledige selectieprocedure slaagt, nemen we voor twee jaar in een wervingsreserve op.

Heb je interesse?

Bezorg ons dan voor woensdag 24 april 2024 om 12 uur jouw kandidatuur met de bijbehorende documenten:

 • jouw cv;
 • een sollicitatiebrief;
 • een kopie van jouw diploma.

Alle documenten bezorg je:

 • bij voorkeur via e-mail: vacatures@kampenhout.be;
 • per post t.a.v. team Personeelszaken: Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout;
 • door persoonlijke afgifte aan team Personeelszaken: Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout.

De datum van de e-mail, de poststempel of de ontvangstbevestiging geldt als bewijs.

Graag meer informatie?

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met team Personeelszaken via vacatures@kampenhout.be of 016 65 99 35.

Deel deze pagina