Bekendmaking definitieve vaststelling provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op woensdag 6 december 2023 9.57 u.
Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, zeven beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (vier provinciale werven - vier krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO.

Op 7 juli 2023 werd het bijbehorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.1,1,5 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer P10260).