De Bukenwandeling

Buken, de kleinste deelgemeente van Kampenhout, heeft daarom niet minder te bieden. Gelegen op de grens met buurgemeente Herent (Beneden-Veltem) is de Bukense leefgemeenschap een symbiose van twee gemeenschappen. Het plaatselijk verenigingsleven laat de gemeentegrenzen dan ook vervagen. Deze wandeling toont ons ongekende hoekjes en biedt ons historische achtergronden.

De naam Buken komt van de benaming Bueckenholt = beukenhout en werd reeds in 1202 vermeld. Later veranderde de naam in Buecken, Bueken en sinds 1936 is het Buken geworden.

Vóór 1425 stichtte Jan van der Thuynen, bijgenaamd 'platvoet', te Buken een kapel waar hij begraven wilde worden. Deze kapel werd opgericht aan een kruispunt van twee toen belangrijke wegen: Bertem - Assent richting Wespelaar en de weg Tildonk - Wilder richting Kampenhout.

In 1505 was de kapel Ter Buecken nog altijd afhankelijk van de parochie Bertem die op zijn beurt afhankelijk was van de abdij van Corbie in het bisdom Kamerijk. Kort na het ontstaan van het bisdom Mechelen stond deze abdij in 1562 haar bezittingen af en werd Buken bediend door de pastoor van Tildonk. Maar voor alle officiële handelingen bleef men nog aangewezen op Bertem. Het is pas in 1687, onder impuls van de toenmalige dorpsheer Joannes Philippus de Christijnen, Heer van Beyssem, Buecken en Assent, dat Buken de titel van zelfstandige parochie verkreeg.

Aan het chronogram of tijdvers boven de toegangspoort van de Sint-Antoniuskerk herkennen we het jaar waarin Buken een zelfstandige parochie werd. In 1987 werd het 300-jarig bestaan van deze parochie gevierd.

Praktisch

Duur van de wandeling: ±2u. Afstand: ± 6 km

Startplaats: St.-Antoniuskerk, Bukenstraat te Buken

Deze wandeling kan elke dag worden gewandeld onder leiding van een streekgids, mits reservatie via de dienst toerisme Kampenhout.

U kan deze wandeling ook zonder gids wandelen. De volledige wandelbrochure is voor € 2,50 verkrijgbaar op volgende plaatsen: