Cultuurraad

De cultuurraad is de spreekbuis van alle cultuurgebruikers, in de ruime zin van het woord: cultuur, bibliotheek, muziekschool. Deze raad heeft een adviserende rol over gemeentelijke socio-culturele aangelegenheden zoals:

 • de subsidiëring van verenigingen
 • openingsuren bibliotheek
 • vergader- en repetitieruimtes
 • straatnaamgeving
 • een erfgoedproject

De opdracht van de cultuurraad is om het plaatselijke jeugdleven, culturele werk en recreatief leven te stimuleren door overleg en coördinatie tussen de verenigingen en belanghebbende inwoners. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van socio-culturele verenigingen en inwoners met een hart voor cultuur!

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad bestaat uit volgende cultuurliefhebbers:

Vanuit het verenigingsleven

 1. Jan Hermans – Jong Cantabilé
 2. Benni Peeters – KamArt
 3. Marleen Horemans – Sint Sebastiaansgilde
 4. Rina Vanosmael – Landelijke Gilde Berg
 5. Sonia De Wandeler – KVLV Kampenhout
 6. Jaak Janssens – Davidsfonds
 7. Sander Van de Ven – K.F. Vlaamse Leeuw Relst
 8. Cindy Pairoux – Carnaval vzw
 9. Anja Decoster – Den Brabander

Karel Imbrechts maakte jarenlang deel uit van de cultuurraad, maar overleed helaas op 4 november 2021. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor het culturele leven in Kampenhout en wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe.

Als deskundige met een hart voor cultuur

 1. Michel Beyns
 2. Thierry Rom
 3. Pol Hessels