Coronawegwijzer vanaf 10 januari: wat als je symptomen vertoont, een hoogrisicocontact had of positief test?

Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022 17 u.
Vanaf maandag 10 januari zijn de test- en quarantainemaatregelen gewijzigd. Een PCR-test is in sommige gevallen niet meer nodig. Daarnaast wordt ook de quarantaine- en isolatieperiode ingekort. Voorzichtigheid blijft in alle gevallen belangrijk.

Wat als … je symptomen vertoont?

Heb je symptomen die op een coronabesmetting zouden kunnen wijzen? Denk daarbij aan hoofdpijn, een verkoudheid, koorts, smaak-/geurverlies, pijnklachten, ademhalingsmoeilijkheden, moeheid en/of diarree. Ga in dat geval in quarantaine en telefoneer niet onmiddellijk naar je huisarts, maar evalueer je symptomen aan de hand van de online zelfevaluatietool.

Die zelfevaluatietool bestaat uit een vragenlijst die jouw leeftijdsgroep opvraagt en o.m. peilt naar de klachten en symptomen die je vertoont. Na het invullen van de vragen krijg je een advies te zien. Als de zelfevaluatietool aangeeft dat een test niet nodig is, mag je uit quarantaine. Adviseert de zelfevaluatietool je daarentegen om je te laten testen, dan kan je via de link in het advies een code aanvragen voor een coronatest in een testcentrum of bij een apotheker.

Indien je ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of je gezondheidstoestand snel achteruitgaat, neem je het best wel contact op met een arts.

In afwachting van het resultaat van je coronatest blijf je thuis. Blijkt je test negatief te zijn, dan mag je jouw huis opnieuw verlaten. Extra voorzichtigheid is tijdens die week wel geboden: beperk je sociale contacten, mijd kwetsbare personen, respecteer de minimale afstand, blijf telewerken en draag je mondmasker.

Wat als … je een hoogrisicocontact had, maar geen symptomen vertoont?

Van een hoogrisicocontact is sprake als je lang (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5 meter) in contact kwam met een persoon die corona heeft.

Je bent volledig gevaccineerd

  • Kreeg je al je booster?
  • Of heb je niet langer dan vijf maanden geleden je tweede prik gekregen?
  • Of beschik je niet langer dan vijf maanden over een herstelcertificaat?
  • Of ben je tussen 12 en 17 jaar en heb je zowel je eerste als tweede prik gekregen?

Dan is het niet nodig om een PCR-test te laten afnemen en in quarantaine te gaan. Het is wel belangrijk om extra voorzichtig te blijven tot 10 dagen na het hoogrisicocontact. Mijd dus kwetsbare personen, hou afstand, draag je mondmasker (het liefst een FFP2-masker) en blijf telewerken.

Je bent deels gevaccineerd

  • Heb je langer dan vijf maanden geleden je laatste prik gekregen en nog geen boosterprik?

Dan ga je zeven dagen in quarantaine. Die quarantaine mag vanaf de vierde dag beëindigd worden, indien je vanaf dag vier tot en met dag zeven dagelijks een negatieve zelftest aflegt. Het is wel belangrijk om tot tien dagen na het hoogrisicocontact extra voorzichtig te blijven.

Indien je zelftest positief blijkt, vraag je via het contactcenter (te bereiken op het nummer 02 214 19 19) een code voor een PCR-test aan. Vanaf dan ga je in isolatie totdat het resultaat van je PCR-test bekend is.

Bevestigt de PCR-test je positieve resultaat, dan blijf je (minstens) zeven dagen in isolatie. De isolatie eindigt vervolgens op de zevende dag, op voorwaarde dat je al drie dagen koorts- en klachtenvrij bent. Blijf daarna nog tot drie dagen extra voorzichtig.

Is de PCR-test – in tegenstelling tot je zelftest – negatief, dan ben je niet besmet met het coronavirus en mag je de quarantaine beëindigen.

Je bent niet gevaccineerd

Dan ga je gedurende tien dagen in quarantaine. Vanaf dag zeven mag je de quarantaine beëindigen, als je dagelijks een negatieve zelftest aflegt tot en met dag tien. Blijf tot tien dagen na het hoogrisicocontact extra voorzichtig.

Indien je zelftest positief blijkt, bel je naar het contactcenter (02 214 19 19) om een activatiecode voor een PCR-test aan te vragen. Ga in isolatie totdat je het resultaat van je PCR-test kent.

Blijkt ook de PCR-test positief, dan ga je (minstens) zeven dagen in isolatie. De isolatie eindigt vervolgens op de zevende dag, op voorwaarde dat je al drie dagen koorts- en klachtenvrij bent. Blijf daarna nog tot drie dagen extra voorzichtig.

Wat als … je coronatest positief is?

Bij een positieve test moet je minimaal zeven dagen in isolatie blijven. Als de personen waarmee je samenwoont zich ook ziek voelen, gaan zij in quarantaine.

Maak een lijstje met de gegevens van de personen waarmee je twee dagen vóór het begin van je symptomen contact had. Dat kan je doen aan de hand van het beschikbare invulblad. Zodra je door de contactopvolging gecontacteerd wordt, is het van belang om dat lijstje door te geven. Je kan je contacten ook melden via het daartoe bestemde online formulier. Zo versnel je de contactopsporing.

Tijdens je isolatie mag je niet naar buiten, dus ook niet naar kantoor. Kan je niet thuiswerken, dan krijg je een quarantainecertificaat.

Blijf uit de buurt van je huisgenoten en eet/slaap indien mogelijk apart. Zorg voor goede verluchting en ontsmet dagelijks de voorwerpen/oppervlaktes die je vaak aanraakt (bv. klinken en lichtschakelaars).

Na zeven dagen thuisblijven eindigt de isolatie, enkel en alleen als je al drie dagen geen koorts en klachten meer hebt. Wees daarna nog zeker drie dagen extra voorzichtig en beperk je contacten zoveel mogelijk. Zorg ervoor dat je binnen, in aanwezigheid van anderen, ook steeds een mondmasker draagt (het liefst een FFP2-masker).

Wat als … je zelftest positief is?

Een zelftest kan je kopen in de (online) apotheek en in bepaalde supermarkten of drogisterijen. Nam je zo’n zelftest af en blijkt die positief? Dan is de kans groot dat je met het coronavirus besmet bent.

Je gaat dan meteen in isolatie en vraagt een activatiecode aan voor een PCR-test om het resultaat te bevestigen. Bel niet naar je huisarts voor een testcode, maar wel naar het contactcentrum (02 214 19 19).

Bevestigt de PCR-test definitief je positieve resultaat, dan blijf je (minstens) zeven dagen in isolatie. Het contactonderzoek zal vervolgens opgestart worden. Na die zevende dag mag je uit isolatie als je geen klachten meer ondervindt.

Is je PCR-test negatief? Dan mag je uit isolatie.

Let op: Een herstelcertificaat ontvang je uitsluitend op basis van een positieve PCR-test, niet op basis van een positieve zelftest.

Meer informatie:

www.info-coronavirus.be