Controleer uw bomen op de letterzetter

Gepubliceerd op donderdag 1 augustus 2019 9.14 u.
De letterzetter, een soort boomkever, is aan een opmars bezig in onze regio. Deze kever tast reeds verzwakte bomen aan. Vooral sparren en coniferen zijn een geliefkoosd doelwit van de kever. Kijk uw bomen zeker na en neem de nodige actie indien u aantasting opmerkt.

De kever is 4 tot 5 millimeter groot, glanzend roodbruin tot zwart van kleur en het lichaam is bedekt met geel tot bruinachtige haren. De kever heeft een groot gewelfd halsschild waardoor de kop bijna niet zichtbaar is (zie foto).

De voorjaars- en zomerdroogtes van de voorbije jaren hebben de fijnsparren sterk verzwakt en daar profiteert deze kever van. Aangetaste bomen zijn te herkennen aan kleine uitvliegopeningen, boormeel op de stam, geelbruin verkleurde boomkruinen, naaldverlies, bezoek van spechten en het afvallen van de bast.

De bestrijding van deze schorskever is niet eenvoudig en het gebruik van pesticiden in bossen is sowieso verboden. Als u aangetaste bomen opmerkt, dient u deze zo snel mogelijk te laten verwijderen.

Conform het Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen van 19 november 1987 (art. 60 tot 64 - B.S. 08/01/1988), moeten naaldbomen die zijn aangetast door de sparrenschorskever vóór 1 mei geveld en ontschorst worden. Geen enkele naaldboom mag gedurende de maanden juni, juli en augustus blijven liggen, tenzij die over zijn gehele lengte gestreept of ontschorst is, zoals hierna wordt bedoeld:

  1. Minstens aan twee kanten voor de stammen van minder dan 39 cm omtrek.
  2. Minstens aan vier kanten voor de stammen van 40 tot 70 cm en het op lengte gezaagd mijnhout.
  3. Stammen van grotere afmetingen moeten volledig worden ontschorst.

Wanneer de bomen in bosverband staan, raden wij aan om zo snel mogelijk een kapmachtiging aan te vragen bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om de bomen zo snel mogelijk te vellen. Het aanvraagformulier vindt u in bijlage (kampmachtiging ANB).

Voor kappingen van bomen buiten bosverband kan er een beroep gedaan worden op art.6.1. 2° van het Vrijstellingenbesluit (= het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester) maar dan moet er ook onverwijld overgegaan worden tot kapping. Bezorg ons hiertoe het aanvraagformulier in bijlage (Kaptoelating gemeente). Meer informatie in verband met de gemeentelijke kapmachtiging kan u hier vinden.

Voor bijkomend advies neemt u best contact op met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) via het telefoonnummer 1700 of door een mail te sturen naar aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be.

Meer info over de letterzetter kan u hier vinden.