Capaciteitsproblemen op lijnen 270, 660 en 503 in relatie met scholen in Haacht, Tildonk en Keerbergen

Gepubliceerd op dinsdag 27 november 2018 17.59 u.
Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen dat de schoolgaande jeugd van Kampenhout, die naar de middelbare scholen in Haacht, Tildonk en Keerbergen gaat met een lijnbus, geen plaats heeft omdat de bussen overvol zitten en ze hierdoor regelmatig te laat op school aankomen.

Het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout vroeg De Lijn uitdrukkelijk om de capaciteitsproblemen op lijnen 270, 660 en 503 op de Haachtsesteenweg op te lossen.

In hun antwoord stellen deze:

  • De Lijn volgt de situatie al van het begin van het schooljaar op en heeft vastgesteld dat deze problemen blijven aanhouden. Als eerste maatregel wordt de drukst bezette rit van lijn 270 uitgevoerd door een gelede bus in plaats van een standaard bus. Het verschuiven van gelede bussen naar andere ritten tijdens de drukke spitsuren is niet evident vermits al deze bussen reeds toegewezen zijn aan druk bezette schoolritten.
  • De Lijn heeft een aanvraag gedaan voor bijkomende exploitatiemiddelen en bevestiging gekregen voor lijn 270. Deze zullen opgestart worden begin 2019. Hiermee proberen zij de capaciteitsproblemen op te lossen. 
  • De Lijn zal dit ook communiceren naar de scholen en de reizigers.

Om de mobiliteit beetje bij beetje te verbeteren heeft de gemeente ook een aanvraag ingediend bij De Lijn om een rechtstreekse verbinding naar Leuven te krijgen vanaf de bushaltes op de Haachtsesteenweg. De Lijn zal deze vraag voorleggen aan de Vervoerregioraad.

De dienst mobiliteit van de gemeente Kampenhout zal dit alles opvolgen.