Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en de politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er in de buurt gebeurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner), een mandataris van de lokale politie en een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Als een BIN-lid een verdachte situatie of verdacht gedrag (bijvoorbeeld diefstal) in de buurt opmerkt, verwittigt en informeert hij of zij de politie via het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht naar alle leden versturen. Een BIN-bericht wordt via sms verspreid.

De politie stuurt enkel een BIN-sms indien ze voldoende concrete informatie over de verdachte situatie heeft én de situatie geen gevaar voor de inwoners met zich meebrengt. Een laatste essentiële voorwaarde is dat de feiten zich op dat eigenste moment voordoen. Dat betekent dat je als BIN-lid bijvoorbeeld enkel een sms ontvangt bij een inbraak die op dat moment bezig is. Als een inbraak dus overdag heeft plaatsgevonden, maar de (buurt)bewoners dat pas ’s avonds ontdekken, wordt in geen enkel geval een BIN-bericht verstuurd.

De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Om een BIN op te starten heb je minstens 100 buurtbewoners nodig die wensen aan te sluiten. Zij kunnen dan een of meerdere coördinatoren naar voor schuiven. Samen met de politiezone en het lokaal bestuur worden de mogelijkheden bekeken.

Het lokaal bestuur draagt alle kosten van het BIN. Het lidmaatschap is dus volledig gratis!

BIN Duistbos-Lemmeken en BIN Ter Bronnen

In Kampenhout zijn er twee BIN’s actief: BIN Duistbos-Lemmeken en BIN Ter Bronnen.

Inwoners die in een van de twee gebieden wonen en interesse hebben om zich bij het BIN van hun buurt aan te sluiten, kunnen zich steeds gratis inschrijven. Je leest hieronder per BIN hoe je lid kan worden.

BIN Duistbos-Lemmeken

Je neemt eerst het huishoudelijk reglement door, dat je hieronder kan downloaden. Als je daarmee akkoord gaat, vul je de informatiefiche van het BIN in. Die fiche kan je bezorgen:

BIN Ter Bronnen

Je neemt eerst het huishoudelijk reglement door, dat je hieronder kan downloaden. Als je daarmee akkoord gaat, vul je de informatiefiche van het BIN in. Die fiche kan je bezorgen:

Wanneer jouw lidmaatschap verwerkt is, brengt de BIN-coördinator je via e-mail op de hoogte.

BIN Nederokkerzeel

Op dit moment onderzoeken lokaal bestuur Kampenhout en de lokale politie KASTZE of er voldoende draagkracht is om ook in Nederokkerzeel een BIN op te richten.

Op 22 mei 2024 vond de informatievergadering voor alle inwoners van het gebied plaats. Pas bij voldoende interesse, wordt beslist om het BIN op te richten. Je kan jouw interesse aantonen door alvast akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en de informatiefiche in te vullen en te bezorgen aan de partners van het BIN.

Het voordeel daarvan is dat jouw gegevens al geregistreerd zijn bij de effectieve opstart van het BIN. Je wordt dus onmiddellijk opgenomen als BIN-lid.

Woon je in het gebied en wil je lid worden? Dan kan je het huishoudelijk reglement hieronder downloaden en doornemen. Als je daarmee akkoord gaat, vul je de informatiefiche (één gsm-nummer per gezin) van het BIN in. Die fiche kan je bezorgen:

Meer info

Deel deze pagina