Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en de politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie via het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via sms. De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Om een BIN op te starten heb je minstens 100 buurtbewoners nodig die wensen aan te sluiten. Zij kunnen dan 1 of meerdere coördinatoren naar voor schuiven. Samen met de politiezone en de gemeente bekijken we dan wat de mogelijkheden voor het BIN zijn.

Het lokaal bestuur draagt alle kosten van het BIN. Het lidmaatschap is dus volledig gratis!

BIN Duistbos-Lemmeken

In Kampenhout is er momenteel 1 BIN actief in Duistbos-Lemmeken. Inwoners die interesse hebben in het BIN, kunnen zich altijd inschrijven. Mail de fiche die je onderaan deze pagina kan downloaden naar binduistlemmeken@gmail.com of geef het document af bij het loket van de lokale politie KASTZE (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout).

Wil je graag een overzicht van het gebied dat tot het BIN Duistbos-Lemmeken behoort, download dan onderaan deze pagina het overzichtskaartje.

BIN Ter Bronnen

Enkele weken geleden vond het infomoment voor de opstart van het BIN Ter Bronnen plaats. Al heel wat inwoners hebben zich daarbij aangesloten. De enige vereiste is dat je huis tot het BIN-gebied behoort (zie kaartje BIN Ter Bronnen onderaan deze pagina). Wil jij, net als jouw buren, gratis lid worden van het BIN? Dat kan in drie stappen:
  1. Lees het huishoudelijk reglement na (zie bijlage onderaan deze pagina)
  2. Ga je daarmee akkoord, vul dan de informatiefiche (= bijlage bij het huishoudelijk reglement) in.
  3. Bezorg de ingevulde fiche aan de BIN-coördinator via mail (binterbronnen@gmail.com) of aan het onthaal van het gemeentehuis.
Opgelet: Enkel bij voldoende interesse én bij voldoende spreiding van de leden in het BIN-gebied zal het BIN effectief opgericht worden.

Heb je problemen bij het invullen van het formulier? Neem contact op met de coördinator via binterbronnen@gmail.com.

Meer info

  • Interlokale preventiecoördinator: 0473 73 18 65
  • BIN-coördinator Duistbos-Lemmeken: binduistlemmeken@gmail.com of 0495 73 04 96

Deel deze pagina