Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en de politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie via het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via sms. De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Om een BIN op te starten heb je minstens 100 buurtbewoners nodig die wensen aan te sluiten. Zij kunnen dan 1 of meerdere coördinatoren naar voor schuiven. Samen met de politiezone en de gemeente bekijken we dan wat de mogelijkheden voor het BIN zijn.

BIN Duistbos-Lemmeken

In Kampenhout is er momenteel 1 BIN actief in Duistbos-Lemmeken. Inwoners die interesse hebben in het BIN, kunnen zich altijd inschrijven. Mail de fiche die je onderaan deze pagina kan downloaden naar bin@kampenhout.be of geef het document af bij het loket van de lokale politie KASTZE (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout).

Meer info