Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Het initiatief introduceerde daarmee niet alleen een unieke bottom-up aanpak van energie- en klimaatacties, maar het succes ervan bleek al snel alle verwachtingen te overtreffen.

Intussen telt het initiatief meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale beweging van meerdere belanghebbende partijen en de technische en methodologische ondersteuning die door de respectieve secretariaten geboden wordt.

Het wereldwijde Burgemeestersconvenant maakt optimaal gebruik van de opgedane ervaring van de voorbije acht jaar in Europa en daarbuiten, en bouwt voort op de voornaamste succesfactoren van het initiatief: besturen vanuit de basis, het meerlagige samenwerkingsmodel en het door context gedreven actiekader.

Op 8/5/2014 ondertekende de gemeente Kampenhout het Burgemeestersconvenant en ging zo het engagement aan om de CO2-uitstoot van de gemeente met 20% te verlagen tegen 2020.

Om dit mogelijk te maken werd in 2015, door middel van een participatief traject een klimaatactieplan opgemaakt. Hierin worden maatregelen en acties beschreven die ervoor moeten zorgen dat de doelstelling wordt behaald.

De krijtlijnen van het plan vindt u op de officiële website van het burgemeestersconvenant.

De lopende acties vindt u op de futureproofed pagina van de gemeente.

Deel deze pagina