Vraag een boom aan voor jouw omgeving of voortuin

Het lokaal bestuur streeft ernaar om van Kampenhout een klimaatrobuuste en groenere gemeente te maken. Zie je graag meer groen in jouw omgeving? Weet je een goede plaats waar je een boom kan laten aanplanten in de openbare ruimte (jouw straat, dorpspleinen, parkings, ...) of wil je een boom plaatsen in jouw voortuin? Dan kan je hiervoor een aanvraag doen bij het lokaal bestuur. Na goedkeuring door de milieudienst leveren we gratis de boom.

Het belang van bomen kan niet onderschat worden. Bomen:

 • zorgen voor verkoeling in de zomer.
 • helpen fijn stof uit de lucht te filteren.
 • verbeteren de luchtkwaliteit.
 • houden regenwater langer vast.
 • verminderen stress.
 • helpen geluid te dempen.
 • verhogen de marktwaarde van je woning.
 • zijn goed voor planten en dieren.

Hoe vraag ik een boom aan?

Je vraagt de boom aan door het online formulier in te vullen. Je vult enkele persoonlijke gegevens in, geeft aan waar je de boom wilt en kiest de boomsoort die je wenst.

In bepaalde gevallen is verder onderzoek bij de aanvraag nodig (ligging nutsleidingen, inspraakprocedures, standplaatsonderzoek, ...). De milieudienst onderzoekt de aanvraag waarna het voorstel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 • Bij goedkeuring van een boom op het openbaar domein wordt de aanvraag toegevoegd aan de lijst van aan te planten bomen. De bomen zullen het eerstvolgende plantseizoen aangeplant worden door het lokaal bestuur.
 • Bij goedkeuring van een boom in de voortuin levert het lokaal bestuur de bomen in het eerstvolgende plantseizoen en plant de aanvrager zelf de boom.
 • De aankoop en het leveren van deze boom gebeurt door het lokaal bestuur en is dus gratis voor de aanvrager.

Vraag een boom aan

Voorwaarden

Bekijk voor je een aanvraag indient onderstaande voorwaarden.

Boomsoort

Niet elke boom is geschikt op iedere locatie. Bij de keuze voor een boomsoort moet je rekening houden met verschillende factoren:

 1. beschikbare ruimte zowel bovengronds als ondergronds;
 2. oriëntatie naar de zon: hoeveelheid zonlicht;
 3. bodemsoort;
 4. windbestendigheid;
 5. inheems karakter van de boom.

Locatie

Ook niet elke locatie is geschikt om een boom aan te planten. Volgende zaken kunnen het aanplanten van een boom verhinderen of de soortkeuze beïnvloeden:

 1. aanwezigheid van nutsleidingen, zowel boven- als ondergronds;
 2. beperkte beschikbare ruimte, zowel boven- als ondergronds;
 3. verkeersveiligheid.

Bomen groeien niet alleen in de hoogte maar ook in de breedte. Kies daarom een standplaats waar de boom vrij kan uitgroeien en geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden en de gebruikers van de openbare weg.

Voorwaarden 'Boom in de voortuin':

De gemeente voorziet bij goedkeuring van het voorstel de boom kosteloos. Hiertegenover stelt de gemeente enkele voorwaarden.

 1. De voortuin is vlot bereikbaar, met een vrije doorgang van minstens 1,5 meter.
 2. De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens 2 meter van de perceelgrens staan.
 3. De boom mag de openbare verlichting niet hinderen.
 4. De boom moet een inheemse boomsoort zijn.
 5. De boom moet zichtbaar zijn vanaf de straat.
 6. De boom moet minstens 7 jaar blijven staan.
 7. De nazorg is ten laste van de aanvrager.