Bomencharter Vlaams-Brabant

Het gemeentebestuur wil inzetten op een duurzaam klimaatbeleid. Daarom werd op donderdag 17 oktober 2019 het ‘Bomencharter’ voor Vlaams-Brabant ondertekend. Samen met 18 andere gemeenten streeft de gemeente Kampenhout ernaar om in de provincie Vlaams-Brabant 94.595 bomen bij te planten. Dit charter werd mee ondertekend door het Centrum voor Botanische Verrijking, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen (VVOG).

Wat is het Bomencharter?

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019-2024. Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling. Op die manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.

Meer info: www.bomencharter.be/