Bomencharter Vlaams-Brabant – Ook jouw boom telt mee!

Het lokaal bestuur wil inzetten op een duurzaam klimaatbeleid. Daarom werd op donderdag 17 oktober 2019 het ‘Bomencharter’ voor Vlaams-Brabant ondertekend. Samen met 18 andere gemeenten streeft de gemeente Kampenhout ernaar om in de provincie Vlaams-Brabant 94.595 bomen bij te planten. Dit charter werd mee ondertekend door het Centrum voor Botanische Verrijking, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen (VVOG).

Wat is het Bomencharter?

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019-2024. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden in de telling opgenomen. Op die manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.

Ook jouw boom telt mee!

Met de ondertekening van het Bomencharter verbinden we ons ertoe om 2.000 nieuwe bomen te planten tegen het einde van de legislatuur. Om die doelstelling te halen, vragen we ook jouw hulp.

Heb jij sinds 2019 bomen aangeplant in je tuin of een ander perceel in Kampenhout? Laat het ons weten! Geef de locatie, de soort(en) en het aantal door aan de milieudienst via het onderstaande formulier. Zo telt ook jouw boom mee!

Opgelet: Het gaat alleen om bomen die je op eigen initiatief plant. Bomen die werden aangeplant in het kader van de actie ‘Boom in de voortuin’ of ‘Behaag je tuin’ neem je niet op, aangezien die al door ons geregistreerd zijn.

Meer info?

www.bomencharter.be

Deel deze pagina