Bijkomende leningen renovatie (provincie Vlaams-Brabant)

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 11.27 u.
Bij de provincie kan je een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen.

De premie bedraagt maximaal 20.000 euro aan een intrestvoet van 0,5% die terugbetaald moet worden op max. 20 jaar. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap is dit 22.500 euro.

Om in aanmerking te komen mag jouw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be of je kan ook terecht bij het woonloket via woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18.