Bib aan huis

U leest graag, maar raakt niet op eigen kracht naar de bib?

Dan komt de bib naar u toe! 

Voor wie ?

Bib aan huis richt zich tot minder mobiele inwoners die op één of andere wijze 'aan huis gebonden' zijn en zich niet naar de bibliotheek kunnen verplaatsen (langdurig zieken, mindervaliden, bejaarden, ...) 

Hoe aanvragen ?

Contacteer een medewerker van de bib. Zij maken met u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ingeschreven leden maken hun keuze kenbaar via:

Kostprijs

Bib aan huis is gratis voor leden van de bib.