Belgische nationaliteit aanvragen

Voorwaarden

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor staatlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

 De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

Art.12bis§1 1°: in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte

Art.12bis§1 2°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, maatschappelijke integratie en economische participatie

Art.12bis§1 3°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg of ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie

Art.12bis§1 4°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd

Art.12bis§1 5°: laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind onder de 12 jaar, op voorwaarde dat het kind in België geboren is.

Kostprijs

Het indienen van een aanvraag voor Belgische nationaliteit kost 150 euro. Dit bedrag moet u betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Wat meebrengen?

Wanneer u langskomt bij de dienst Burgerlijke stand krijgt u een lijst van documenten die u nodig heeft voor de aanvraag en alle nodige informatie voor het indienen van uw dossier voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Maak daarvoor op voorhand een afspraak bij de dienst Burgerlijke stand.

Deel deze pagina