Openbaar onderzoek: Beleidsvisie trage wegen

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022 12.08 u.
Lokaal bestuur Kampenhout werkt aan een tragewegenplan. Vorig jaar liep er van juli tot september een openbaar onderzoek voor het beleidskader dat regelt wanneer we een weg mogen afschaffen of verleggen. Als reactie op de bezwaarschriften die werden ingediend, schreven we een beleidsvisie uit.

Als gevolg van een procedurefout worden het beleidskader en de beleidsvisie opnieuw ter inzage gelegd. Het openbaar onderzoek loopt van 3 mei tot en met 2 juni 2022. Op 16 mei 2022 organiseren we om 19.30 uur een inspraakmoment in de Glazen zaal van het Godshuis (Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout). Eventuele bezwaarschriften kan je indienen via tragewegen@kampenhout.be. Je kan de beleidsvisie onderaan deze pagina downloaden.

Het opnieuw ter inzage leggen van het beleidskader en de beleidsvisie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van vrijdag 29 april 2022.

Participatietraject

De beleidsvisie die nu voorligt, komt voort uit het eerdere participatietraject dat we in 2021 uitstippelden. In maart kon je via ons infomagazine en via de website wenslijnen en wensgebieden voor trage wegen doorgeven. Dat resulteerde in een kompasnota voor trage wegen. Daarvoor polsten we in mei bij onze inwoners wat voor hen de belangrijkste wenslijn of het belangrijkste wensgebied was. Zo kwamen we uiteindelijk tot een beleidskader dat van juli tot september ter inzage lag. Met jullie bezwaren gingen we aan de slag en werkten we nu dus een beleidsvisie uit. Stap voor stap brengt ons dat dichter bij een Kampenhouts tragewegenplan.