Bekendmakingsberichten graven of nissen: einde termijn en verdere procedures

Net voor Allerheiligen brengen we jaarlijks bekendmakingsberichten aan aan graven en nissen waarvan de termijn verstrijkt. Een laatste rustplaats kan u behouden door een schriftelijke aanvraag in te dienen vóór het einde van de bekendmakingstermijn. Later kan helaas niet. Afhankelijk van het type concessie moet u al dan niet betalen. Ook termijnen kunnen verschillen. Na registratie van uw aanvraag brengen we op het bekendmakingsbericht een klever aan met de vermelding ‘aanvraag ok’. Zolang die klever er niet is, heeft u nog geen aanvraag ingediend of werd die nog niet verwerkt. U neemt dan best contact op met het gemeentebestuur.

Voor graven en nissen die bewaard worden, wordt de staat van de zerk nagegaan. Indien er opmerkingen zijn, moet u eerst de nodige herstelling uitvoeren. Nadien ontvangt de aanvrager een collegebesluit met de nieuwe vervaldatum.

Indien u geen enkele aanvraag binnen de bekendmakingstermijn indient, wordt het graf of de as niet langer bewaard. De nabestaanden krijgen gedurende een bepaalde periode de kans herdenkingstekens (foto’s, vaasjes, zelfs grafzerken) weg te nemen. U moet het gemeentebestuur op voorhand op de hoogte stellen op het nummer 0495 60 55 50. Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde graf of nis, blijft de laatste rustplaats bewaard en mogen geen herdenkingstekens of ornamenten weggenomen worden.

Zodra de procedure rond is en de termijn voor het wegnemen van herdenkingstekens door de familie voorbij is, worden deze eigendom van de gemeente die er vrij over beschikt. De zerken worden weg genomen. De stoffelijke resten worden op een later tijdstip overgebracht naar een gezamenlijke rustplaats.

Indien de bewaringstermijn van assen definitief ten einde is, worden deze in principe verstrooid op het asverstrooiingsperceel van de begraafplaats. Nabestaanden, die zich kenbaar maakten, worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan de as nog overhandigd worden aan directe nabestaanden.

Voor personen waarvoor het graf of de as niet bewaard wordt, kan u een aanvraag naamgravure indienen. De voor- en familienaam graveren we op de rechterzijde van de bovenplaat op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide onder de titel ‘Blijvende herinnering aan …’. Dit kost 110 euro per naamgravure.

Overzicht van de periode en uit te voeren handelingen

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Graven of nissen einde termijn (periode 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020)

 • Bekendmakingsperiode: 15/10/2019 – 31/12/2020
 • Uiterste datum indienen behoud/verlenging concessie: vóór 31/12/2020
 • Aanvraag naamgravure: vóór 31/12/2020
 • Wegnemen herdenkingstekens familie: 01/02/2021 – 15/02/2021
 • Wegnemen grafzerken door gemeente: vanaf 15/02/2021
 • Toekenning bestuurlijk besluit grafbehoud of concessieverlenging: vanaf juni 2021
 • Asverstrooiingen: juni 2021
 • Uitvoering naamgravure: oktober 2021

Graven of nissen einde termijn (periode 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021)

 • Bekendmakingsperiode: 15/10/2020 – 31/12/2021
 • Uiterste datum indienen behoud/verlenging concessie: vóór 31/12/2021
 • Aanvraag naamgravure: vóór 31/12/2021
 • Wegnemen herdenkingstekens familie: 01/02/2022 – 15/02/2022
 • Wegnemen grafzerken door gemeente: vanaf 15/02/2022
 • Toekenning bestuurlijk besluit grafbehoud of concessieverlenging: vanaf juni 2022
 • Asverstrooiingen: juni 2022
 • Uitvoering naamgravure: oktober 2022