Beheersorgaan – plaatselijke openbare bibliotheek en gemeenschapscentrum De Krop

Politieke afgevaardigden zitten samen aan tafel met vertegenwoordigers van de bibliotheek– en
gemeenschapscentrumgebruikers.


Het beheersorgaan:
» garandeert inspraak van de gebruikers
» oefent controle uit op de werking van de bibliotheek
» adviseert het college en het gemeentebestuur over zaken die de bibliotheek aanbelangen