Online bevraging: hoe open staat de Vlaming tegenover autodelen?

Gepubliceerd op maandag 10 september 2018 11.30 u.
De KU-Leuven voert een consumentenbevraging uit rond autodelen. Het doel van deze studie is allereerst meer inzicht verkrijgen in de voorkeuren, vooroordelen en meningen van consumenten omtrent autodelen.

Autodelen wordt naar voor geschoven als een mogelijke piste om de impact van verkeer op onze samenleving te verlichten. Het zou tot een daling van de verkeersstromen leiden en daardoor ook tot minder materialengebruik. Veel hangt echter af van de specifieke context en veel vragen zijn nog onvoldoende beantwoord: hoe groot is het potentieel van autodelen? Waarom staan veel mensen nog weigerachtig tegen autodelen? Wat kan ze toch overtuigen? Welk type vervoer wordt er door autodelen vervangen?

Om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover autodelen in Vlaanderen en de belangrijkste struikelpunten en stimulansen in kaart te brengen, organiseert de KU-Leuven binnen het kader van het steunpunt circulaire economie een online bevraging. Daarvoor hebben zij jullie hulp nodig. Hoe meer mensen deelnemen aan de bevraging, hoe beter de kwaliteit van hun resultaten. Ze hebben antwoorden van voor- en tegenstanders nodig. De bevraging is beschikbaar via deze link en om jullie te bedanken voor jullie medewerking verloten ze verschillende kleine prijzen (ter waarde van 20 euro). De resultaten van de bevraging zullen via de website van het steunpunt worden verspreid.