Autodelen? Ook in Kampenhout?

Gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2019 13.19 u.
Kampenhout onderzoekt momenteel samen met Cambio de mogelijkheid om autodelen in te voeren in de gemeente. Maar wat is autodelen nu precies?

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meerdere) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. Autodelen biedt grote milieu- , sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen.

Autodelen is iets voor u als u iemand bent die:

  • zijn/haar autogebruik op voorhand wil en kan plannen
  • een auto eerder ziet als gebruiksvoorwerp dan als statussymbool

Autodelen is ideaal voor wie:

  • geen auto heeft, maar er af en toe wel één (of een tweede) wil gebruiken
  • de eigen (tweede) auto vrij weinig gebruikt
  • overweegt om een (tweede) auto te kopen
  • af en toe wel een ander type wagen wil gebruiken

Vooraleer dit kan worden ingevoerd, willen we eerst nagaan of er voldoende geïnteresseerden zijn. Lijkt autodelen iets voor u? Vul dan de enquête in onder volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/cambioinKampenhout

Meer informatie over cambio: www.cambio.be