Attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Bent u tijdens de verkiezingen om persoonlijke redenen in het buitenland (vakantie, familiebezoek ...)? Dan heeft u dit attest nodig om volmacht te geven.

Hoe aanvragen?

  1. Vul het attest tijdelijk verblijf in het buitenland in.

  2. Kom naar het gemeentehuis om uw bewijsstuk of verklaring op eer te valideren. Dat kan vanaf 13 augustus 2018 en tot en met 12 oktober 2018.

    • Bewijsstuk
      Document waaruit blijkt dat u op 14 oktober 2018 in het buitenland bent (huurcontract, vliegtuigticket, factuur, reisovereenkomst ...).

    • Verklaring op eer verblijf buitenland: als u geen bewijsstuk heeft (bv. met motorhome reizen, bij vrienden logeren ...). U voegt best bewijsstukken van uw verblijf toe (bv. betalingsbewijs restaurant). U bezorgt die samen met uw oproepingsbrief na 14 oktober 2018 aan het vredegerecht in Vilvoorde.