Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van het lokaal bestuur nodig.

Voorwaarden

Om een toelating te krijgen voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en, indien van toepassing, brandrisico’s en een keuringsattest voor de gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) beschikken.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Die vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag indienen aan de hand van het digitale invulformulier.

Bij jouw aanvraag voeg je de volgende documenten:

 • een kopie van jouw e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Vraag toelating aan

Je vraagt minimaal één maand voor de voorziene start van de activiteit toelating aan. Het lokaal bestuur beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

Reglement

Deel deze pagina