Algemeen zonaal politiereglement

Vanaf 1 mei 2021 steekt het algemeen politiereglement van de gemeente in een nieuw jasje. Sinds 2014 besloten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst om een gezamenlijk algemeen politiereglement te hanteren. Dit was mogelijk sinds de Wet op de gemeentelijke administratieve sancties van 2013 (GAS-wet). Vandaar het algemeen zonaal politiereglement (AZP).

Wat is een algemeen zonaal politiereglement?

Het algemeen politiereglement is ‘lokale regelgeving’ en kan u zien als een ‘huishoudelijk reglement’ van de gemeente. Hierin staan afspraken om het leven in onze gemeente op een goede manier te laten verlopen.

Waarom een herziening?

Het reglement was toe aan een opfrisbeurt. We maakten enkele juridische correcties en er kwamen een aantal nieuwe bepalingen die afgestemd zijn op nieuwe thema’s. Voor de vorm hielden we zoveel mogelijk vast aan de traditionele pijlers van de openbare orde: openbare rust, veiligheid en gezondheid.

Ten slotte voegden we ook een onderdeel ‘vergunningsplicht’ toe voor een aantal inrichtingen die kwetsbaar blijken voor criminele organisaties. We willen voorkomen dat er een verplaatsingseffect van de grootsteden naar de gemeente plaatsvindt. Het reglement voorziet dat een vergunningsaanvraag voortaan grondig onderzocht wordt vooraleer we effectief een vergunning afleveren. De startdatum hiervoor is 1 september 2021.

Er verdwijnen ook twee belangrijke thema’s uit het AZP: voor de bepalingen over brand verwijzen we naar de nieuwe reglementen van de brandweerzone en de bepalingen over parkeren nemen we op in een apart politiereglement over verkeer.

Wat is er nieuw?

De meeste bepalingen nemen we – eventueel aangepast – over uit het huidige algemene politiereglement, maar toch zijn er ook enkele nieuwe bepalingen, waaronder de volgende:

  • bepalingen rond slachten van dieren en zwerfkatten;
  • bepaling rond ‘schadelijke middelen’ zoals lachgas of alcoholgas;
  • gebruik van drones bij evenementen;
  • belemmeren van vlotte doorgang, intimideren, naroepen;
  • gebruik van alcoholische dranken in de openbare ruimte (buiten terrassen) tussen middernacht en 8 uur;
  • bedrieglijke hulpoproep naar de hulpdiensten;
  • geluidsgolven uit voertuigen;
  • algemene bepalingen in ‘groene ruimten’: gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra;
  • algemene bepalingen in ‘waardevolle natuurgebieden’.

Heb je vragen of nood aan meer info? Stel ze via info@kastze.be.