Afgevaardigde mandatarissen

Afgevaardigden gemeenteraad 2019-2024

A.V.: algemene vergadering
R.V.B.: Raad van bestuur

Naam
Rechtsvorm
Mandaten
Fractie
Afgevaardigden
De Watergroep CVBA 1 vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Nils Stuyckens
    1 plaatsvervanger in A.V. TB Stefan Imbrechts
    1 afgevaardigde in aandeelhoudersbestuur voor drinkwaterdiensten TB Kris Leaerts

PBE IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. TB Laura Nevens
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Nils Stuyckens
    1 kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité -> kandidatuur aanvaard TB Kris Leaerts
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur aanvaard TB Kris Leaerts
    1 effectieve vertegenwoordiger in Overlegforum TB Stefan Imbrechts
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in Overlegforum Open VLD Gwenny De Vroe

Creadiv NV 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. TB Kris Leaerts
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Hilaire Vanhove

Regionaal Landschap Dijleland VZW 1ste stemgerechtigde effectieve afgevaardigde in A.V Open VLD Helga Kunert
    Plaatsvervanger van effectieve afgevaardigde 1 TB Filip Van de Maele
    2de stemgerechtigde effectieve afgevaardigde in A.V TB Ward Vanhecke
    Plaatsvervanger van effectieve afgevaardigde 2 TB Sonia De Wandeler
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard Open VLD Helga Kunert

ERSV Vlaams-Brabant 
ERSV V-B vzw geeft juridisch vorm aan de werkzaamheden van SERR Vlaams-Brabant en aan de werkzaamheden van RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde
VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. TB Rudy Peeters

Fluvius Antwerpen
(vroegere IVEG)
IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Hilaire Vanhove
  1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in AV  Open VLD Nils Stuyckens
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard  TB Stefan Imbrechts
    1 kandidaat-lid RBC -> kandidatuur aanvaard Open VLD Helga Kunert

Kanaaltochten Brabant VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V Open VLD Gwenny De Vroe
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Kelly Fillet

VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V TB Stefan Imbrechts
  1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Leen Michiels
    1 kandidaat-lid bestuurlijke commissie -> kandidatuur niet aanvaard TB Stefan Imbrechts
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard TB Stefan Imbrechts

Interza (Intercommunale voor afvalbeheer) IGS 1ste effectieve vertegenwoordiger in A.V.  TB Edith Grauwels
  2de effectieve vertegenwoordiger in AV  TB Bart Crommelinck
    3de effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Nils Stuyckens
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur aanvaard ja Open VLD Gonda Smetsers
    1 kandidaat-lid RVB met raadgevende stem uit oppositie -> kandidatuur momenteel NIET aanvaard (wel voor 2021-2022 en wellicht ook 2023-2024) NVA Rudi Van Ingelgom

Fluvius West IGS 1 vertegenwoordiger in regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant - kandidatuur WEL aanvaard Open VLD Nils Stuyckens
    1 bestuurder RVB kandidatuur NIET aanvaard Open VLD Nils Stuyckens
    1 effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Cedric Hoste
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in AV TB Margo Verbist

Toerisme Vlaam-Brabant VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V Open VLD Gwenny De Vroe
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard  Open VLD Gwenny De Vroe

Havicrem (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Halle-Vilvoorde) IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in AV TB Laura Nevens
  1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in AV Open VLD Gonda Smetsers
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur aanvaard Open VLD Leen Michiels
    1 kandidaat-lid RVB met raadgevende stem uit oppositie -> kandidatuur niet aanvaard Vlaams Belang Marleen Fannes

Fineg NV 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. Open VLD Cedric Hoste
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. TB Bart Crommelinck
    1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur aanvaard 10/04/2019 TB Stefan Imbrechts

Haviland (Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde) IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Hilaire Vanhove
  1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in AV TB Edith Grauwels
  1 kandidaat-lid RVB -> kandidatuur aanvaard TB Greet Willems
    1 kandidaat-lid RVB met raadgevende stem uit oppositie -> kandidatuur niet aanvaard Groen Machteld Soetemans

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Haviland Interlokale vereniging (GIDPBW Haviland Interlokale vereniging) IGS 1 vertegenwoordiger Beheersorgaan Open VLD Leen Michiels

Intergemeentelijk Woonbeleid binnen 3WPlus IGS zonder rechtsvorm 1 vertegenwoordiger beheerscomité/stuurgroep TB Greet Willems

3Wplus Werk VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Gwenny De Vroe

GMV (Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting) CVBA 1 effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in AV TB Greet Willems
  1 kandidaat bestuurder aanvaard Open VLD Gwenny De Vroe

OVSG (Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in AV Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangend vertegenwoordiger AV TB Edith Grauwels
  1 kandidaat bestuurder - niet aanvaard Open VLD Gwenny De Vroe

Overlegcommissie Brussels Airport Overlegplatform 1 effectief afgevaardigde overlegcommissie Open VLD Gwenny De Vroe

Stuurgroep Wijk-werken (Haviland) IGS 1 effectief vertegenwoordiger Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Open VLD Cedric Hoste

Ethias Coöperatieve vennootschap 1 effectief afgevaardigde AV Open VLD Cedric Hoste
    1 plaatsvervangend afgevaardigde AV  Open VLD Nils Stuyckens

Providentia CVBA 1 effectieve vertegenwoordiger in AV TB Greet Willems
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in AV Open VLD Leen Michiels
    1 (V) kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard TB Greet Willems
    1(M) kandidaat-lid RVB -> kandidatuur niet aanvaard Open VLD Cedric Hoste

De Lijn VO/MOW-EVA publiek recht 1 effectieve vertegenwoordiger in AV TB Stefan Imbrechts
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in AV Open VLD Nils Stuyckens

Gemeentelijke Holding i.v. NV 1 effectief afgevaardigde A.V. TB Stefan Imbrechts
  1 plaatsvervangend afgevaardigde A.V. Open VLD Cedric Hoste

H2KR (interlokale vereninging drugs- en alcoholpreventie Haacht-Kampenhout-Keerbergen-Rotselaar) IGS 1 effectief lid beheerscomité TB Edith Grauwels
  1 plaatsvervangend lid beheerscomité Open VLD Leen Michiels

IT-punt IGS 1 effectief afgevaardigde beheerscomité TB Rudy Peeters
    1 plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité Open VLD Cedric Hoste

VVOG (Vereniging voor openbaar GROEN) VZW 1 effectief afgevaardigde A.V. Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangend afgevaardigde A.V. Open VLD Helga Kunert

Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken   1 effectief vertegenwoordiger  TB Stefan Imbrechts
  1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Open VLD Nils Stuyckens

Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor cultuur Noordrand, afgekort NOORDRAND IGS 1 stemgerechtigd lid voor de RVB Open VLD Hilaire Vanhove
  1 plaatsvervangend stemgerichtigd lid voor RVB TB Laura Nevens
  1 lid met raadgevende stem voor RVB NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangend lid met raadgevende stem voor RVB NVA Marleen Van de Wiele

OCSG Scholengemeenschap Kastze Scholen-
gemeenschap
1 effectief vertegenwoordiger Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangend vertegwoordiger TB Edith Grauwels

Beheerscomité Scholengemeenschap KASTZE Beheerscomité 1 effectief vertegenwoordiger Open VLD Gwenny De Vroe
  1 plaatsvervangend vertegwoordiger TB Edith Grauwels

Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Rand Vlaamse overheid 1 effectief vertegenwoordiger TB Stefan Imbrechts
  1 plaatsvervangend vertegenwoordiger TB Kris Leaerts

De Sportregio IGS 1 effectief vertegenwoordiger in beheerscomité Open VLD Hilaire Vanhove
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in beheerscomité TB Stefan Imbrechts

Fluvius OV IGS-OV 1 effectief vertegenwoordiger in AV Open VLD Leen Michiels
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger AV  TB Rudy Peeters

Interlokale Vereniging Kunstacademie - Deeltijds Kunstonderwijs ILV 1 effectief vertegenwoordiger in het beheerscomité Open VLD Gwenny De Vroe
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité TB Kris Leaerts

Eerstelijnszone Bravio VZW      

vzw Vekestraat vzw 1 bestuurder