Afgevaardigde mandatarissen

Afgevaardigden gemeenteraad 2013-2018

A.V.: algemene vergadering
B.A.V.: buitengewone algemene vergadering

Naam
Rechtsvorm
Mandaten
Fractie
Afgevaardigden
De Watergroep CVBA 1 vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefan Imbrechts
    1 plaatsvervanger in A.V. CD&V Helena Molineaux
    1 afgevaardigde in Provinciaal Comité (en automatisch in het sectorcomité) CD&V Kris Leaerts

PBE IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefaan Peremans
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Helena Molineaux
    1 lid Raad van Bestuur CD&V Kris Leaerts

Creadiv NV 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Kris Leaerts
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. NVA Stefan Vandevenne

Regionaal Landschap Dijleland VZW 1ste stemgerechtigde effectieve afgevaardigde in A.V NVA Rudi Van Ingelgom
    Plaatsvervanger van effectieve afgevaardigde 1 CD&V Helena Molineaux
    2de stemgerechtigde effectieve afgevaardigde in A.V NVA Stefan Vandevenne
    Plaatsvervanger van effectieve afgevaardigde 2 CD&V Helena Molineaux
    1 lid Raad van Bestuur NVA Stefan Vandevenne

ERSV Vlaams Brabant VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V CD&V Kris Leaerts
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefan Imbrechts
    1 effectief vertegenwoordiger in de themawerkgroep Werk & Economie binnen ESF-project versterkt streekbeleid NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de themawerkgroep Werk & Economie binnen ESF-project versterkt streekbeleid CD&V Kris Leaerts

IVEG IGS 1ste effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Walter Merckx
    2de effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. NVA Stefan Vandevenne
    1 lid Raad van Bestuur NVA Korneel Lenaerts

Interlokale vereniging 'integrale veiligheid KASTZE' IGS 1 effectief afgevaardigde beheerscomité CD&V Kris Leaerts

Kanaaltochten Brabant VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. NVA Marleen Van de Wiele

VVSG VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V CD&V Stefaan Peremans
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Walter Merckx

Interza IGS 1ste effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. (volledige leg.) NVA Rudi Van Ingelgom
    2de effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. (volledige leg.) CD&V Helena Molineaux
    3de effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. (volledige leg.) CD&V Edith Grauwels
    1 lid Raad van Bestuur NVA Korneel Lenaerts

Fluvius West IGS 1 vertegenwoordiger in sectorcomite Vlaams-Brabant CD&V Stefan Imbrechts
    1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Helena Molineaux
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Edith Grauwels

Toerisme Vlaam-Brabant VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V NVA Rudi Van Ingelgom

Havicrem IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Helena Molineaux
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. (volledige leg.) CD&V Stefaan Peremans
    1 lid Raad van Bestuur CD&V Walter Merckx

Fineg NV 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Walter Merckx
    1 lid Raad van Bestuur NVA Dirk Vochten

Haviland IGS 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Walter Merckx
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Stefaan Peremans
    1 lid Raad van Bestuur CD&V Jean Meeus

Haviland: Adviescomité afvalbeleid IGS 1 effectief lid CD&V Jean Meeus
    1 plaatsvervangend lid NVA Stefan Vandevenne

Haviland: stuurgroep ´wijkwerken´ IGS 1 vertegenwoordiger in stuurgroep CD&V Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in stuurgroep NVA Greet Willems

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
Haviland Interlokale vereniging
(GIDPBW Haviland Interlokale vereniging)
IGS 1 vertegenwoordiger Beheersorgaan CD&V Helena Molineaux

Woonbeleid Regio Noord IGS 1 effectief afgevaardigde beheerscomité NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité CD&V Greet Willems

Scholengemeenschap KASTZE   1 effectief afgevaardigde OCSG CD&V Schepen van onderwijs
    1 plaatsvervangend afgevaardigde OCSG CD&V Stefan Imbrechts
    1 effectief afgevaardigde beheerscomité CD&V Schepen van onderwijs
    1 plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité CD&V Stefan Imbrechts

3Wplus Sociale Werkplaats VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Helena Molineaux

3Wplus Energie VZW 1 effectief lid beleidsgroep CD&V Helena Molineaux
    1 plaatsvervangend lid beleidsgroep NVA Rudi Van Ingelgom
    1 effectief lid kredietcommissie CD&V Helena Molineaux
    1 plaatsvervangend lid kredietcommissie NVA Rudi Van Ingelgom

Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting
(GMV)
CVBA 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Greet Willems
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Helena Molineaux

OVSG VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Schepen van onderwijs
    1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefan Imbrechts

Overlegcommissie Brussels Airport Overlegplatform 1 effectief afgevaardigde overlegcommissie CD&V Stefan Imbrechts
    1 plaatsvervangend afgevaardigde overlegcommissie NVA Rudi Van Ingelgom

Demer en Dijle NV 1 effectief afgevaardigde A.V. NVA Marleen Van de Wiele
    1 plaatsvervangend afgevaardigde A.V. NVA Korneel Lenaerts

P.W.A. Kampenhout VZW 6 vertegenwoordigers CD&V Rina Van Osmael
      CD&V Daniëlle Van Meldert
      NVA Luc De Wit
      Open VLD Freddy Liekens
      Groen Bea De Marrée
      Vl. Belang Marleen Fannes

TB (Ons Tehuis Brabant) VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Edith Grauwels
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in A.V. CD&V Anja Decoster

Ethias onderlinge verzekeringmij. 1 effectief afgevaardigde A.V. NVA Marleen Van de Wiele
    1 plaatsvervangend afgevaardigde A.V. CD&V Stefaan Peremans

Forum Lokale werkgelegenheid Vilvoorde Overlegplatform 1 effectief afgevaardigde Forum NVA Els Segers
    1 plaatsvervangend afgevaardigde Forum CD&V Helena Molineaux

Providentia CVBA 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. NVA Rudi Van Ingelgom
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in A.V. CD&V Greet Willems

TGEK i.v. CVBA 1ste effectieve vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefaan Peremans
    2de effectieve vertegenwoordiger in A.V. NVA Stefan Vandevenne

De Lijn VO/MOW-EVA publiek recht 1ste effectieve vertegenwoordiger in A.V. NVA Marleen Van de Wiele
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefan Imbrechts

Gemeentelijke Holding i.v. NV 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. NVA Marleen Van de Wiele
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in A.V. en B.A.V. CD&V Stefaan Peremans

VERA, stuurgroep virtuele centrumstad Luchthaven APB 1 effectief afgevaardigde stuurgroep CD&V Kris Leaerts
    1 plaatsvervangend afgevaardigde stuurgroep CD&V Stefan Imbrechts

Bosgroep Groene Corridor VZW 1 effectieve vertegenwoordiger in A.V. NVA Stefan Vandevenne
    1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in A.V. CD&V Stefan Imbrechts

Interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie Haacht - Kampenhout - Keerbergen - Kortenberg (H3K) IGS 1ste afgevaardigde beheerscomité CD&V Edith Grauwels
    2de afgevaardigde beheerscomité CD&V Greet Willems
    1 plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité NVA Marleen Van de Wiele

IT-punt IGS 1 effectief afgevaardigde beheerscomité NVA Korneel Lenaerts
    1 plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité CD&V Kris Leaerts

VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) VZW 1 effectief afgevaardigde in A.V. NVA Stefan Vandevenne

Vekestraat VZW 1 effectief afgevaardigde CD&V Kris Leaerts

Interlokale vereniging ´De Sportregio´ IGS 1 vertegenwoordiger in beheerscomité   Schepen van sport