Adoptie

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Na overschrijving van de akte kan je een afschrift van de adoptie opvragen. Dit is een kopie van de volledige adoptieakte.

Voor wie ?

Een afschrift kan aangevraagd worden door:

  • de adoptanten van de geadopteerde, die op het ogenblik van de adoptie woonachtig waren in Kampenhout
  • de betrokkene zelf
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...)

Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken in verband met adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de adoptanten wonen. Dat gebeurt automatisch. Je hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België. Met het bewijs van registratie dat je daarvoor ontvangt en de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde adoptieakte meld je je daarna aan bij de dienst Burgerzaken om de akte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.