Op en Top Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Begin juni is een geschikte periode om met het fascinerende natuurleven ervan kennis te maken. 

Laarzen zijn hierbij aanbevolen.

Informatie

Wanneer

Waar

Torfbroek, parking

Tickets

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout