INVESTEER MEE IN ZONNEPANELEN OP WZC MOLENSTEE

Burgercoöperatie Noordlicht installeert binnenkort zonnepanelen op Woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout. Zo kan het gebouw al voor minstens 30% op groene stroom draaien. De installatie zal jaarlijks ruim 81.000 kWh aan zonnestroom produceren, het equivalent van 27 gezinnen, en op die manier jaar na jaar een uitstoot van 25 ton CO2 vermijden.
Ook jij kan mee investeren! Iedereen kan mee eigenaar worden van de zonnepanelen. Voor dit project wordt vanaf 15 maart een kapitaalsoproep ten belope van 85.000 € gericht aan de inwoners van Kampenhout. Vennoot worden kan al voor 250 €en levert een interessant fiscaal voordeel op.

Het project wordt voorgesteld tijdens een infoavond op maandag 15 maart om 20:00. De infosessie wordt live gestreamed en zal te volgen zijn via teams en via de facebookpagina van Noordlicht, waar ze ook achteraf nog te bekijken zal zijn.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 12 maart. Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en een e-mail met een deelnamelink naar het digitaal platform (Microsoft Teams). Je hoeft geen aparte software of app te installeren.

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Ze doet dat in 12 gemeenten in de noordrand van Brussel. Zo produceren we samen propere energie en dragen we bij tot de energietransitie en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien vloeit de opbrengst uit de projecten terug naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het 'sociaal oogmerk' van de coöperatie: een deel van de winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Organisatie

NOORDLICHT cv