Mee het Torfbroek beheren

Heb je eens zin in een andere vorm van natuurbeleving?  Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Vele van deze biotopen kunnen enkel met beheer blijven voortbestaan. Vooral in de natte biotopen is hierbij elke helpende hand welkom ! 

Laarzen en handschoenen zijn hierbij aanbevolen.

Inschrijven is niet verplicht.

Informatie

Wanneer

Waar

parking beheergebouw Natuurpunt

Tickets

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout