Parnassiawandeling in het Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. De najaarskleuren zijn er dan een lust voor het oog. 

Laarzen zijn hierbij aanbevolen.

Informatie

Wanneer

Waar

Torfbroek, parking

Tickets

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout